Låneaktion på Internationella biblioteket


LÅNEAKTION LÖR 13 / 20 / 27 JULI

Vi gör ett gemensamt försök att rädda böckerna på Internationella biblioteket i Stockholm och protesterar mot nedläggningen!

IB i Annexet vid Odenplan ska stängas den 2 september och flyttas till det betydligt mindre Kungsholmens bibliotek. Därför har man nu börjat gallra och kasta böcker på en mängd språk, bland annat många barnböcker. Böcker säljs ut för 5 kr/styck! Så här förstör man ett av Europas största och mest unika bibliotek och mångspråkiga bokbestånd.

Det blågröna styret i Stockholms stads kulturnämnd försöker rättfärdiga "flytten" och besparingarna med argumentet att utlåningsstatistiken på IB har sjunkit de senaste åren. För att försöka rädda böckerna, förbättra IB:s utlåningsstatistik och försvåra flytten uppmanar vi därför så många som möjligt att låna så många böcker det bara går från IB. Böcker som inte lånats ut på minst fem år kan vara aktuella för gallring och utförsäljning, så det är dessa böcker vi behöver låna!

Man får låna högst 50 böcker per person. Vill du hjälpa till, gå alltså till IB med alla dina vänner och en ryggsäck/resväska lördagen den 13e, 20e eller 27e juli (eller när som helst i sommar då du har möjlighet) och låna böcker som bara den! Böcker du är intresserad av, som du inte vill ska försvinna, på olika språk, osv.

För mer specifik vägledning om vilka böcker som ligger i farozonen, prata med bibliotekarien i tjänst Matilda Wallin. (Obs. glöm inte att lämna tillbaka eller låna om böckerna online så småningom)

Observera också att ni som inte är på plats i Stockholm eller bor på annan ort kan låna böcker via fjärrlån på www.interbib.se

Lördagarna 13, 20 och 27 juli kommer vi organisatörer stå utanför biblioteket och informera om protesten och nedläggningen - så kom gärna och ta del av låneaktionen en av de dagarna!

Läs mer om IB och skriv under uppropet här:

https://www.skrivunder.com/stoppa_nedlaggningen_av_internationella_biblioteket

https://www.facebook.com/raddainternationellabiblioteket/

https://www.svt.se/opinion/bevara-internationella-biblioteket?fbclid=IwAR3H6VJ9p9HRGHpGouzUTeYoAemlBfO8WoCkrptrkTpYFl7P-SaooZ5SoZo

https://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/viola-bao-radda-internationella-bibliotekets-samling-och-unika-kunskap-om-varldens-alla-sprak/


IN ENGLISH

We are joining forces in trying to save the books of the International library in Stockholm, and in protesting against the decision of closure made by the City Council of Stockholm earlier this year!

The International Library (Internationella biblioteket, or IB), currently located in Annexet at Odenplan, will be shut down on September 2 and relocated to a significantly smaller local branch, Kungsholmen’s library. As a result, books in numerous languages are weeded out and thrown away, including a large amount of children’s books. Books are currently sold out for 5 crowns/each! This is how you destroy one of the largest libraries of its kind in Europe, with a unique collection of 200 000 books in over 100 languages.

Stockholm's Vice Mayor for Culture, Jonas Naddebo (C), has tried to justify the ”relocation” and major budget cuts by arguing that the loan statistics of IB has decreased in recent years. In a collective attempt at saving the collection, improving the loan statistics, and impeding the relocation, we encourage everyone to borrow as many books as possible from IB. Books that haven’t been borrowed for at least 5 years are at particular risk of being cleared out — it’s primarily these books that we need to target!

As a registered borrower, you’re allowed to borrow a maximum of 50 books/person. If you want to join us in this action, pay a visit to IB (and bring all of your friends) on either of the Saturdays of July 13, 20, or 27 (or simply whenever during the summer you can spare an hour) and borrow as many books as you can carry! Bring a backpack or a suitcase – and borrow, borrow, borrow. Books that you want to read, that you don’t want to disappear, in different languages, etc.

For specific guidance on which books that are at risk of being sold out, don’t hesitate to talk with the IB librarian Matilda Wallin. (And eventually, make sure not to forget returning or renewing your loans.)

On the Saturdays of July 13, 20, and 27, the organizers of this event will be outside the library informing about the protest and the closure – feel welcome to join us any of these days, and to talk with us if you have any thoughts or questions!

If you're not residing in Stockholm, or out of town during the holidays, you may still borrow books by using the interlibrary loan service at: https://www.interbib.se/en .

And please don’t forget to sign our petition! https://www.skrivunder.com/stoppa_nedlaggningen_av_internationella_biblioteket

När: 13 juli 2019 12:00 - 13 juli 2019 16:00

Var: Odengatan 59 / Stockholm

Arrangör: Rädda Internationella biblioteket