Massmöte mot marknadshyra


Historiskt massmöte:

Rädda hyresrätten: Nej till ombildning, utförsäljning och marknadshyra.

Tillbaka till rötterna: Allmännyttan, igår, idag och imorgon

Tal, poesi och musik när Hyresgästföreningen lägger grunden för nödvändiga protester för hyresrätten.

Obs! 700 platser.

Välkomna!

Vi kommer löpande presentera talare och andra medverkande successivt i eventet. Bjud in era vänner.

Dominika V Polanska: Docent i sociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Dominika forskar om stadsomvandling, bostadspolitik, civilsamhälle och urbana sociala rörelser. Hon är medredaktör till boken Ockuperat, om svenska husockupationer från 1968 fram till idag och högaktuell med boken Renovräkt - om fastighetsägarnas maktspel.

Kristofer Lundberg: Regionordförande Hyresgästföreningen Västra Sverige. Kristofer är journalist med fokus på bostadspolitiken, han är mångårig politisk aktivist som lett proteströrelser som stoppat ombildningar och utförsäljningar, vunnit kommunalisering av privata bostadsbestånd och fått igenom 0-alternativ vid renovering. Kristofer är också utbildare och föreläsare om Hyresgästföreningens historia, dagens bostadspolitik och de sociala konsekvenserna vid nedskärningar, privatiseringar och ökade klassklyftor.

Sara Garib: Ortens bästa poet i Göteborg, började med poesi som 15 åring, har varit med och lyft poesi till en ny generation unga i förorten. Sara är idag en förebild för många unga. Poesi som uttrycksmedel har vuxit de senaste åren, inte minst i orten där poesin och spoken word har fått stor betydelse och mobiliserar tusentals unga att beskriva sin vardag och göra motstånd.

Ronny Bengtsson: Vice ordförande Hyresgästföreningen Västra Sverige. Journalist och senast författaren till jubileumsskriften "Den första tiden" om Hyresgästföreningens 100 år. Ronny är föreläsare och skribent med fokus på hyresgästers inflytande och behovet av ekologisk omställning.

När: 31 mars 2019 13:00 - 31 mars 2019 16:00

Var: Biograf Draken Järntorgsgatan 15 / Göteborg

Arrangör: Hyresgästföreningen västra Sverige