Digital manifestation för #lönheladagen 8 mars kl. 16:06


Klockan 16:06 på Internationella kvinnodagen den 8 mars sätter vi tillsammans press på riksdag, regering och arbetsgivare för jämställda löner. Delta i den digitala manifestationen genom att dela budskapet i sociala medier:

"EFTER KL. 16:06 JOBBAR KVINNOR GRATIS. VARJE DAG. DAGS FÖR #LÖNHELADAGEN!"

Fäst klockslaget på din profilbild: https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=330200270938610 Följ oss på Instagram och Twitter: @lonheladagen

Runt om i landet arrangeras evenemang och manifestationer. Mer info finns längre ned.

▲▼▲▼▲▼▲▲▼▲▼▲▼▲▲▼▲▼▲▼▲

☆OM KAMPANJEN☆ Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 11,3 procent. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter kl. 16:06 varje dag. (Räknat på en arbetsdag mellan kl. 08 och 17). Män har som vanligt betalt hela dagen.

16:06-rörelsen är Sveriges största sammanslutning för jämställda löner. Bakom kampanjen står ett 30-tal politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnoorganisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

Det har nu gått sju år sedan rörelsen bildades. Sedan dess har klockslaget flyttats fram från klockan 15:51 till klockan 16:06. Med den förändringstakten når vi jämställda löner först om 25 år - år 2044.

16:06-rörelsen arbetar för att det ska gå fortare än så, och vi kräver att ambitioner omsätts i kraftfulla åtgärder.

☆VÅRA KRAV☆ Kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

16:06-rörelsen ställer fyra krav: 1. Jämställd föräldraförsäkring. 2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer. 3. Skärpt tillsyn av diskriminering och lönekartläggningar. 4. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Vi fortsätter vår kampanj tills kvinnor har lön hela dagen, d.v.s. tills klockslaget på vår logga visar 17:00!

☆KONTAKTA OSS☆ hej@lonheladagen.se

Bakom Lön hela dagen står 16:02-rörelsen: Sveriges Kvinnolobby (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Liberala kvinnor, LO, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige.

Mer om 16:06-rörelsen: http://sverigeskvinnolobby.se/blog/projekt/1552-lon-hela-dagen

Kampanjen baseras på aktuell statistik från Medlingsinstitutet: http://www.mi.se/publicerat/loneskillnader-mellan-kvinnor-och-man/

▲▼▲▼▲▼▲▲▼▲▼▲▼▲▲▼▲▼▲▼▲

In English: The current wage gap between women and men in Sweden is 11,3 %. This means that women work unpaid after 16:06 (4:06 pm) every day, calculated on a working day from 8 to 5. Men on the other hand get paid for their entire working day.

At 4:06 pm on the International Women’s Day, March 8th, you can partake in the digital manifestation for gender equal wages by sharing our common message in social media:

"EFTER KL. 16:06 JOBBAR KVINNOR GRATIS. VARJE DAG. DAGS FÖR #LÖNHELADAGEN!"

The 16:06-movement is a coalition of women's organisations, political women’s associations and trade unions, working together to put pressure on the government and employers to achieve gender equal salaries. More info: http://sverigeskvinnolobby.se/en/project/1552-campaign-on-the-gender-pay-gap/

▲▼▲▼▲▼▲▲▼▲▼▲▼▲▲▼▲▼▲▼▲

☆LOKALA MANIFESTATIONER☆ Runt om i landet arrangeras evenemang och manifestationer inför och på Internationella kvinnodagen.

GÖTEBORG, 6 mars kl. 17, Götaplatsen - manifestation och fotografering av klockslaget: https://www.facebook.com/events/2050269408606590/

LANDSKRONA, 8 mars kl. 17, Stadsbiblioteket manifestation och fotografering av klockslaget:
https://www.facebook.com/events/387235842067860/

▲▼▲▼▲▼▲▲▼▲▼▲▼▲▲▼▲▼▲▼▲

När: 8 mars 2019 16:06 - 8 mars 2019 16:07

Var: Internet /

Arrangör: Lön hela dagen, Vårdförbundet, Feministiskt initiativ, Finansförbundet, Handelsanställdas förbund, Kommunal, m