Konstnärspresentation: Tanja Muravskaja, Tre systrar


Konstnärspresentation: Tanja Muravskaja om Tre systrar.

Torsdag 21.2, 14:00–15:00 Konstnärspresentation: Tanja Muravskaja om Tre systrar. På engelska.

In English below

Med sin film visar hon hur Euromajdan har kommit att politisera familjerelationer, genom att synliggöra skilda existerande politiska intressen inom familjen och på så sätt befästa konflikten. I sitt verk ställer Muravskaja djupt mänskliga och eviga frågor, såsom: Vad är orsaken bakom att fientlighet uppstår mellan familjemedlemmar och släktingar?

Tanja Muravskaja är född 1978 i Pärna, Estland och bor och arbetar i Tallinn. Hon har studerat foto vid Estonian Academy 2002–2010 och vid University of Westminster 2004–2005, varefter hon började en utbildning inom journalistik på universitetet i Tallinn. Hennes konst började få uppmärksamhet i Estland under senare delen av 2000-talet i samband med en separatutställning med fotografiska porträtt som behandlade (ny) nationalism. Många av Muravskajas verk sätter fokus på den typ av konflikter som i första hand drivs fram av en förbittring med nationalistiska förtecken och som dras till orimlighetens gräns genom att underblåsas av patriotisk stolthet i ”det nya” Estlands moderna historia. Konstnären strävar efter att analysera och förstå den nya estiska identiteten i ett land som består av flera olika etniciteter. Muravskaja liknar sin roll som samtida konstnär vid rollen som en utomstående iakttagare, ett vittne. Samtidigt undersöker hon de politiska konflikterna utifrån ett personligt perspektiv, så som estniskfödd, rysktalande person av ukrainsk härkomst. Hennes verk finns representerade på Kumu Art Museum och Tartu Art Museum. Muravskaja är mottagare av Köler Prize 2018 Grand Prix, som samtidigt även gavs till konstnären Anna Škodenko på Contemporary Art Museum of Estonia.

English Artist presentation: Tanja Muravskaja on Three Sisters Thursday 21.2, 14:00–15:00 Artist presentation: Tanja Muravskaja on Three Sisters Her film shows how the Euromaidan has managed to politicise family relations by revealing existing political divisions within the family – and in so doing, cementing the dimensions of the conflict. Muravskaja’s piece poses an eternal and deeply human question: For what reason does hostility arise among family members?

Tanja Muravskaja (b. 1978, Pärnu, Estonia) works and lives in Tallinn. She studied photography at the Estonian Academy of Arts (2002–2010) and the University of Westminster, London (2004–2005). She also studied journalism at Tallinn University. Muravskaja rose to prominence in the Estonian art world during the second half of the 2000s, with solo exhibitions presenting mainly photographic portraits dealing with (new) nationalism. Many of Muravskaja’s works focus on conflicts which to a significant degree were caused by nationalistic animosity and overkill situations fuelled by an inflated sense of patriotic pride in the recent history of the ‘new’ Estonia. The artist strives to analyse and understand the new Estonian identity vis-à-vis the country’s heterogeneous ethnic makeup. Her works are represented in the collections of the Kumu Art Museum and Tartu Art Museum. Muravskaja is a joint winner of the 2018 Köler Prize Grand Prix, also awarded to Anna Škodenko, which was presented at the Contemporary Art Museum of Estonia.

När: 21 februari 2019 14:00 - 21 februari 2019 15:00

Var: Tensta Konsthall Taxingegränd 10, Spånga / Stockholm

Arrangör: Tensta Konsthall