Kvinnliga fredsälskare i historien - Marika Wachtmeister


Marika Wachtmeister föreläser om och öppnar upp för diskussion kring våra egna svenska förebilder som Ellen Key och Fogelstadskvinnorna.

Anna Marika Wachtmeister Grundare av Stiftelsen Wanås Utställningar och chef för konsten 1987-2010, föredragshållare, skribent, debattör, konstkritiker samt advokat. Hon bor och verkar på Wanås slott utanför Knislinge i norra Skåne.

1987 presenterade Marika Wachtmeister den första skulpturutställningen i Wanås slottspark. Detta har sedan följts av årliga utställningar, där världsnamn blandas med nyetablerade konstnärer.

I ära mot kvinnorna i historien presenterar Marika Wachtmeister, ABF Skåne och ABF Skåne Nordost 4 Måndags-föreläsningar med författarna Ingela Lind, Margareth Wijk, Marika Wachtmeister, Magdalena Beck, Birgitta Eriksson och Jürgen Lindemann på Kulturhuset Vita skolan Broby!

Föreläsningen är Gratis!

I samband med föreläsningarna kommer nätverket Sticka för fred visa upp sitt arbete 30 min innan föreläsningarna kl. 18.30 och du som vill kan få prova på att stoppa fredsduvor alternativt få lära dig hur cirkelstickning fungerar..

• Måndag den 11 februari – Ingela Lind berättar om Bloomsbury och fred.

• Måndag den 18 februari – Marika Wachtmeister berättar om 1900-talets fredsivrande kvinnor, Ellen Key och Fogelstadskvinnorna.

• Måndag den 25 februari – Margareth Wijk berättar om Simone de Beauvoir, Bertha Suttner och Simone Weil.

• Måndag den 4 mars – Magdalena Beck, Birgitta Eriksson och Jürgen Lindemann berättar om 4 svenska kvinnor som kämpat för fred

När: 18 februari 2019 19:00 - 18 februari 2019 20:30

Var: Östra Göinge Biblioteken Skolgatan 1, / Broby

Arrangör: Abf Skåne Nordost och Östra Göinge Biblioteken