Get to know your rights! Vilka rättigheter har du som privatperson i mötet med ordningsmakten?


Torsdag 14/2, 18:00–21:00

Vilka rättigheter har du som privatperson i mötet med ordningsmakten? Hur kan vi tala om frågor kring rasprofilering och övervåld inom ordningsmakten utan att förhålla oss till rasistiska stereotyper?

SAMTAL OCH FÖRELÄSNING

18.00-19.00 Samtal med Barakat Ghebrehawariat

19.15- 20.45 Föreläsning med juristerna Melinda Darban och Linton Kennegård från Snutkoll.se

På alla hjärtans dag samlas vi på Folkets Husby för att prata om hur vi organiserar oss vidare, fikar med varandra och har ett samtal med Barakat Ghebrehawariat om hur vi pratar om rasprofilering och övervåld utan att förhålla oss till rasistiska stereotyper. Därefter håller Melinda Darban och Linton Kennegård från Snutkoll.se en föreläsning om vilka rättigheter du har som privatperson i mötet med ordningsmakten.

Vi följer upp vårt tidigare samtal där vi fokuserade på Husbybornas vittnesmål utifrån händelsen i Kista Galleria där barn utsattes för övervåld av ordningsvakter.

Folkets Husby fångar upp frågor som är brännande dagsaktuella för boende i området. Vi tror på att vittnesmål, kritisk diskussion, folkbildning och kunskap är en viktig del i arbetet för att stärka människors rättigheter och lyfta den strukturella rasismen och det övervåld som vi ser i samhället i stort och specifikt inom ordningsmakten. Det är inte isolerade händelser.

Som Barakat säger: "En stark och modern polis måste kunna bekämpa brott utan att gå på utseende och ras som social konstruktion och de undermedvetna föreställningarna som driver ett beteende. Vi kan och vi bör förvänta oss av en modern polis att de ska kunna göra både och!"

---> Barakat Ghebrehawariat är entreprenören som har kommunikation som kompass och demokrati som drivkraft. Han var en av rösterna i Kalla Faktas program De utpekade och har startat kontot #ingenslump för att samla vittnesmål om diskriminering mot människor som rasifieras som icke-vita. http://www.barakat.nu/

--> Snutkoll.se är en plattform för att folkbilda privatpersoner om sina rättigheter i relation till orfningsmakten. Bakom den står den ideella föreningen Institutet för Demokrati och Säkerhet (IDS) som är bildad på initiativ av människor som på olika sätt är engagerade i civilsamhället. De är studenter, människorättsaktivister, jurister och andra som anser att så väl det civila samhället som de statliga institutionerna bör präglas av demokrati och transparens. http://www.snutkoll.se/

Detta arrangeras av Folkets Husby i samarbete med Förorten mot våld och Rädda Barnen.

När: 14 februari 2019 18:00 - 14 februari 2019 21:00

Var: Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16, Husby / Stockholm

Arrangör: Folkets Husby