Konferens till minne av Fadime Sahindal


Under sjutton år har Terrafem, i samarbete med olika aktörer, hedrat Fadime Sahindals minne genom en konferens och försökt förvalta det som organisationen anser var Fadimes avsikter med sitt tal i riksdagen några månader innan hon blev mördad, nämligen att våld i hederns namn skulle synliggöras och att skydd och stöd skulle ges.

Konferensen uppmärksammar och synliggör situationen för våldsutsatta kvinnor i allmänhet och kvinnor utsatta för våld i hederns namn i synnerhet. Representanter från regeringen, myndigheter, och frivilliga organisationer samt forskare kommer att medverka och ta del av en kvinnas kamp för att bli fri från våld, en kvinna som överlevt.

Medverkande: Bernardita Núñez, verksamhetsledare Terrafem

Nina Pirooz, ordförande Terrafem

Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare till jämställdhetsministern

Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten

Rúna í Baianstovu, lektor socialt arbete, Örebro universitet

Åsa Eldén, doktor i sociologi och forskare

Åsa Witkowski, verksamhetschef på kvinnofridsenheten vid Nationellt centrum för kvinnofrid, Akademiska sjukhuset

Zainab Rachad, överlevare, och Alexandra Pascalidou, författare

Jenny Westerstrand, ordförande för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) Eman Hussein, tf verksamhetschef Somaya kvinno- och tjejjour

Anmälan till info@terrafem.org senast 14 januari. Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk.

När: 21 januari 2019 08:00 - 21 januari 2019 16:00

Var: Norra Latin, Musiksalen, Drottninggatan 71B / Stockholm

Arrangör: Terrafem och Roks