Reclaim Pride 2019? Make it happen!


Stormöte!

(English version below)

Välkomna till ett öppet möte kring möjligheterna till en alternativ pride 2019. Reclaim Pride söker personer och organisationer som vill vara med och skapa pride för queers av queers, efter den uppskattade sammankomsten 2018.

Bakgrund: Förra året bjöd Oh Lorde Göteborg in till öppna möten kring intresset av att skapa alternativ till EuroPride 2018. Vi tog avstamp i att det genom tiderna i Göteborg funnits många alternativa queera rörelser som delvis varit föregångare till dagens pride men även som motpol till mainstream pride. Vi ville göra något liknande, och då föddes idén till Reclaim Pride.

Reclaim Pride-festivalen arrangerades första gången den 16 & 17 augusti 2018 av ett fristående nätverk av och för hbtqia+ personer på Fängelset kulturhus i Göteborg. Reclaim Pride är antikapitalistiskt och har alltså inget vinstintresse samt är kritiskt till kommersialiseringen av pride-rörelsen. Vi arrangerade en uppskattad tvådagarsfestival med uppemot 1.500 unika besökare och ca. 50 programpunkter! www.reclaimpride.se

Under hösten så har Reclaim Pride nätverket arrangerat ett antal studiecirklar med mål att ha ett bredare samtalsforum kring queer organisering men också för att jämna ut kunskap för de som vill organisera sig. Vi kommer fortsätta organisera studiecirklar under våren, schema för detta släpps snart och alla är välkomna att delta även här.

Vi ställer nu frågan högt: ska vi arrangera Reclaim Pride även 2019? Hur vill vi att det ska se ut?

Vi bjuder in brett till HBTQAI+ personer i hela Göteborg med omnejd, alla organisationer, föreningar och andra som vill vara med och skapa andra rum och alternativ för queers. Vi vill också skapa allianser med andra marginaliserade grupper för att stärka den gemensamma kampen i vår omänskliga samtid.

Volontärer på Reclaim Pride: Eftersom många queers är aktivister och aktivister lätt bränner ut sig vill vi säkerställa att festivalens storlek och ambition anpassas till hur många personer som vill/kan bidra. Vill du/din organisation vara med på något sätt men ej har möjlighet att delta på stormötet så hör gärna av dig innan.

Volontärer under mötet: För att så många som möjligt skall kunna delta på stormötet har önskemål inkommit om att ha någon form av barnvaktsfunktion under mötet. Vi har mycket pyssel och spel - vill du hjälpa till att underhålla queer kids under mötet eller hjälpa till att laga mat innan, skriv till oss! reclaimpridegbg@gmail.com eller på vår Facebook sida.

14:00 samling med mat (vegansk, säg till om du vill ha glutenfritt eller har andra allergier/behov)

14:30 själva mötet drar igång. Vi börjar med en introduktion av Reclaim Pride från förra året och startrunda där alla får presentera sig själva

14:45 Rum för initiativ, personer och organisationer att berätta vad dom har på gång/idéer Hör av er om ni vill ha avsatt plats i schemat!

15:00 Vi brainstormar i smågrupper

16:00 Vi återsamlas och skapar oss en gemensam bild av hur en alternativ pride 2019 skulle kunna se ut

17:00 vi samlas för avslutande runda och bestämmer eventuell uppföljning, sen finns det tid för mingel

ENGLISH:

Welcome to an open meeting to discuss the possibility of creating an alternative pride in 2019. Reclaim Pride wants to bring together people and organizations interested in joining our efforts to create a pride FOR QUEERS BY QUEERS. In 2018 Reclaim Pride hosted an alternative to Europride in Gothenburg that was very appreciated.

Background: Last year, Oh Lorde Göteborg (a radical queer group) invited the community to open meetings to discuss the interest in creating alternatives to Europride 2018. We know that throughout queer history in Gothenburg there have been many alternative queer movements creating alternative spaces and prides for our community, including those that have been the forerunners to today’s pride. We wanted to do something similar, and the idea for Reclaim Pride was born.

The Reclaim Pride festival was first held on the 16 and 17 August 2018 by an independent network of LGBTQIA+ people at Fängelset in Gothenburg. Reclaim Pride is anti-capitalist and has no profit interest and is critical to the commercialization of the pride movement. We arranged an appreciated two-day festival with around 1,500 unique visitors and over 50 events ranging from concerts to workshops and everything in between. www.reclaimpride.se

During the fall the Reclaim Pride network has arranged a number of study circles with the goal of having a broader forum for discussing queer organizing. We also wanted to provide knowledge exchange between people wanting to engage in queer organizing. We are continuing our study circle in the spring and the schedule will be released shortly. All are welcome to participate here as well.

We are now asking you all: Will we, the queer community in Gothenburg, organize a Reclaim Pride festival in 2019? What do we want it to be like?

We invite a wide range of LGBTQIA + people in and around Gothenburg, including all organizations, associations and others who want to join us in creating alternative spaces for queers. We also want to create alliances with other marginalized communities in order to support each other in our struggles during these uncertain times.

Volunteers at Reclaim Pride: Because many queers are activists and activists easily burn out, we want to ensure that the festival's size and ambition are adapted to how many people want / can contribute. Do you want your organization to be involved, but you’re not able to attend the meeting, please feel free to contact us before.

Volunteers during the meeting: In order for as many as possible to attend the meeting, requests have been made to have some sort of childcare during the meeting. We have a lot of games and activites, but we need people who can help us entertain queer kids during the meeting. We’re also looking for people who can help us prepare food for the meeting. Don’t hesitate to reach out to us - reclaimpridegbg@gmail.com or on our Facebook page.

14:00 We begin the meeting with some vegan food (if you have any other allergies or needs, please let us know in advance)

14:30 the meeting is officially starting. We begin with an introduction of Reclaim Pride and a recap of last year. Then we continue with introductions.

14:45 Time for people and organizations share ideas / things they have going on *Reach out to us if you want a designated time in the program! *

15:00 We brainstorm in small groups

16:00 We share in the large group and create a common picture of what Reclaim Pride 2019 can and should look like

17:00 We gather for the final round and decide a potential follow up meeting. Feel free to mingle and chat with everyone gathered.

När: 13 januari 2019 14:00 - 13 januari 2019 18:00

Var: Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28B / Göteborg

Arrangör: Reclaim Pride GBG