Jemen – hur agerar vi nu?


Med över 20 miljoner människor i behov av hjälp, är Jemen världens enskilt största humanitära kris. Det största problemet i landet är den väpnade konflikt som pågått i över tre år och som har fått det jemenitiska samhället att kollapsa. I dess spår sprider sig både hunger och sjukdomar.

Samtidigt diskuteras möjligheten att fredssamtal arrangeras i Sverige. Vad är utsikterna för att dessa förhandlingar blir av? Och vad behövs för att hjälp ska kunna nå fram?

Anmälan: Senast 6 december.

Medverkande: Peter Semneby, Sveriges sändebud för Jemen-konflikten Margareta Wahlström, ordförande Svenska Röda Korset Mohanad Khidir, tidigare fältdelegat Jemen Mirela Hodeib, kommunikatör Internationella Röda Korskommittén, ICRC (På länk)

Om Röda Korset och Jemen Röda Kors-rörelsen på plats jobbar oförtröttligt för att tillhandahålla mat, rent vatten och viktiga hushållsartiklar samt stödja hälso- och sjukvårdsinsatser. Röda Korset och Röda Halvmånen finns på plats i hela Jemen. Svenska Röda Korset har ett direkt samarbete med jemenitiska Röda halvmåneföreningen, som bland annat tillgodoser grundläggande behov. Arbetet bedrivs till stor del av jemenitiska Röda Halvmånevolontärer.

När: 7 december 2018 09:00 - 7 december 2018 10:00

Var: Medelhavsmuseet Fredsgatan 2 / Stockholm

Arrangör: Röda Korset