1968 - Protest som strategi - Heldagsseminarium om upprorsåret


ENTRÉ VID MASTHUGGET. GRATIS INTRÄDE.

2018 är det 50 år sedan upprorsåret 1968. Vad kan vi lära av revolutionsandan idag? Kvinnofolkhögskolan har bjudit in tidskrifter, forskare och författare som uppmärksammat fenomenet 1968.

Program

Kl. 11-12: Samtal mellan Ann Ighe, Ord & Bild och Carl Wilén, Fronesis, om 1968 och revolutionen. Lisa Ahlqvist, ordförande för CMS Göteborg, är samtalsledare.

Kl. 12-13: Föreläsning av Eva Schmitz, sociolog, om andra vågens feminism och städerskestrejken.

Kl. 13-14: Lunch. Finns till försäljning i lokalerna.

Kl. 14-15: Föreläsning av Ebba Witt-Brattström, professor i litteraturvetenskap, om sina erfarenheter i Grupp 8 och sina böcker ”Å alla kära systrar” och ”Stå i bredd”.

Kl. 15-16: Föreläsning av Håkan Thörn, professor i sociolog, om sin senaste bok ”1968. Revolutionens rytmer”.

Kl. 16-17: Samtal mellan Robert Nilsson Mohammadi, historiker, och Eva Schmitz om vilda strejker i Sverige i efterdyningarna av 1968. Samtalet leds av Ann Ighe, redaktör för Ord & Bild och ekonomhistoriker.

Seminariet är ett samarrangemang mellan CMS Göteborg, Vänsterpartiet Göteborg, ABF och tidskriften Fronesis.

När: 17 november 2018 11:00 - 17 november 2018 17:00

Var: Kvinnofolkhögskolan Första Långgatan 28B / Göteborg

Arrangör: Fronesis, Vänsterpartiet Göteborg, CMS Göteborg