För ett liv fritt från trakasserier - 4 seminarier på MR-dagarna


Hur får vi skolmiljöer och arbetsplatser fria från trakasserier och sexuella trakasserier? Vilket är skolors och arbetsgivares ansvar i arbetet, och hur ska det gå till? Välkomna till fyra seminarier under Mänskliga Rättighetsdagarna 2018 #mrdagarna, Nordens största mässa för mänskliga rättigheter!

Efter #metoo - fyra sätt att motverka trakasserier på jobbet

Metoo har bekräftat och visat på allvaret med sexuella trakasserier och andra trakasserier på arbetsplatser. Hur kan de stoppas? Ta del av det pågående arbetet i de skandinaviska länderna.

Tid: Torsdag 10.30-12.00 Plats: T1

Vad gör jag om det händer - på arbetsplatsen? Vad är trakasserier och vad är sexuella trakasserier? Vilket ansvar har arbetsgivaren? Vad kan jag göra om jag blir utsatt? Tid: Lördag 12:00-12:30 Plats: Stora scen

Metoo och skolan - hur kan skolmiljön bli fri från trakasserier?

DO utövar tillsyn över skolornas arbete mot trakasserier. Vilka brister har visat sig vara vanligast? Vilka slutsatser kan vi dra av det? Ett samtal om skolornas arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier. Tid: Fredag 14:30-15:30 Plats: T2

Vad gör jag om det händer - i skolan? Vad är trakasserier och sexuella trakasserier? Vad ska personalen göra? Vilket ansvar har rektorn? Vad kan jag göra om jag blir utsatt? Tid: Torsdag 14:00-14:30 Plats: Stora scen

Priser: Seminarierna på Stora scenen är gratis men kräver föranmälan. Övriga seminarier kräver att du har biljett till mässan för den dagen. På lördag är det fritt inträde för alla!

DO är en statlig myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

När: 15 november 2018 10:30 - 17 november 2018 12:30

Var: Stockholmsmässan Mässvägen 1 / Älvsjö

Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen