Afternoon tea – Om vårt koloniala förflutna


Afternoon tea, och ett intressant söndagssamtal med Linnea Axelsson och Maja Hagerman.

Dagens tema: Vårt koloniala förflutna – Om rasbiologi och samernas historia

Under 1900-talet blev samer illa behandlade i den svenska statens namn. Exempelvis inom rasbiologin där svenska läkare och professorer reste till Lappland för att klassificera människor i olika raser. Staten gjorde sig också skyldig till kolonialism genom expropriering av samers mark och tvångsförflyttningar.

Och trots att exempelvis den Guldbaggebelönade filmen Sameblod (från 2017) lyft fram detta på bioduken, så råder fortfarande en stor okunskap kring samernas historia och nutid. Vad beror det på? Finns det rester kvar av det koloniala tänket? Och vilka problem ger detta upphov till idag?

Dessutom: Vilken roll har kyrkan haft i detta? Här finns en mörk historia där kyrkan med tvång förde in den kristna traditionen i den samiska kulturen. Även om Svenska kyrkan har varit med och tagit fram en Vitbok där kyrkan erkänner sin skuld, finns det mer att prata om.


Författaren och konstvetaren Linnea Axelsson har skildrat samernas moderna historia i Ædnan, ett diktepos där läsaren får följa hur olika samiska familjers liv sammanflätas med Sveriges koloniala politik. Denna söndag samtalar hon med Maja Hagerman, historiker och författare, som i Käraste Herman porträtterat rasbiologen Herman Lundborg, som under 1900-talet reste till Lappland för att klassificera människor i olika raser.


Samtalsledare är Staffan Alberts, präst i Svenska kyrkan Hägersten.

Från kl 16.00 serveras te/kaffe med bröd för 30 kr per person.

Fri entré.

När: 28 oktober 2018 16:30 - 28 oktober 2018 18:00

Var: Uppenbarelsekyrkan, Hägersten / Stockholm

Arrangör: Svenska kyrkan Hägersten