Världens småskaliga ekobönder


Miljöseminarium - vem har makten över maten?

Välkommen till ett seminarium om villkoren för ekologiska jordbrukare från olika delar av världen med inriktning på kvinnliga småbrukare. Vilka utmaningar finns och vad skiljer och förenar? Ett samtal med - Elin Rydström, ekologisk bonde, som brukar marken intill Lovö kyrka. - Lali Naidoo, chef för East Cape Agricultural Research Project (ECARP), en sydafrikansk ideell organisation som stöder samhällen på landsbygden.

Ekologisk förtäring till självkostnadspris.

När: 27 oktober 2018 14:00 - 27 oktober 2018 16:00

Var: Klockargården vid Lovökyrka /

Arrangör: Makten över maten - Ett nätverk för matsuveränitet och Afrikagrupperna