Action training for Ende Gelände


Aktionsträningen förbereder dig för aktionen genom diskussioner och praktiska övningar, och täcker praktiska och strategiska aspekter såväl som sociala.

Har du en vängrupp kom tillsammans! Om inte se detta som ett bra tillfälle att träffa en. Alla är välkomna - oavsett om du aldrig deltagit vid en aktion förut eller om du är aktionsveteran. Att åka på Ende Gelände är inte ett måste för att komma på aktionsträningen.

När: 20 oktober 2018 10:00 - 21 oktober 2018 15:00

Var: Smålands Nation Kastanjegatan 7 / Lund

Arrangör: Ende Gelände Sweden, Smålands Nation, Klimatfronten