Samiska spår i Mellansverige


För en större allmänhet är det samiska kulturarvet en närmast okänd del av svensk historia. Sedan lång tid har det funnits en samisk befolkning i Mellansverige. I arkiv och folktradition skymtar en grupp människor som lever lite vid sidan av, men ändå i symbios med det omgivande samhället. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen. För en större allmänhet är det samiska kulturarvet en närmast okänd del av vår historia och även inom det samiska samhället är medvetenheten låg om den samiska historien i Mellansverige.

Under det senaste året har länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland tillsammans med stiftelsen Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum, bedrivit projektet Ohtsedidh. Projektet vill synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde.

Joakim Wehlin från dalarnasmuseum.se besöker Sameföreningen i Stockholm för att berätta om projektet.

Arrangemanget genomförs med stöd av: Sametingets Kulturnämnd Stockholms läns landstings kulturförvaltning

När: 29 september 2018 15:00 - 29 september 2018 17:00

Var: Klein's Skolmat David Bagares Gata 23 / Stockholm

Arrangör: Sameföreningen i Stockholm