Samtal om humor och rasism


Utifrån den pågående utställningen "Bakro har rom i Blodet" samtalar Fred Taikon, Ulf Lundkvist och Bengt O Björklund kring gränserna för humor och rasism. I teckningar reflekterar karaktären Bakro över aktuella händelser som i olika utsträckning påverkar romernas tillvaro och liv och han är aldrig sen att ge svar på tal. Han åskådliggör vad diskriminering och utanförskap betyder på ett skämtsamt men också krasst vis; i hans värld resulterar de vanligaste fördomarna i att de blir parodier på sig själva.

I samarbete med föreningen É Romani Glinda har Mångkulturellt centrum glädjen att presentera utställningen "Bakro har rom i blodet" – 17 augusti–30 september i Länken.

Bakom Bakro står konstnären och illustratören Ulf Lundkvist och författaren och journalisten Bengt O Björklund som i drygt tio års tid har medverkat med illustrationer i tidskriften É Romani Glinda. Utställningen visar ett urval bilder som belyser och driver med fördomar både ur majoritetsbefolkningens och romernas perspektiv.

Gratis.

När: 21 september 2018 18:00 - 21 september 2018 19:00

Var: Mångkulturellt centrum i Fittja Värdshusvägen 7 / Fittja

Arrangör: Mångkulturellt centrum i Fittja