Vi bryter inte ihop - vi går ihop!


Kvinnofolkhögskolan får besök av turkiska LGBTQI aktivister som arbetar med film som verktyg.

Hur kan vi samverka, dela erfarenheter och fundera över gemensamma strategier? Hur kan filmaktivism vara ett kreativt verktyg?

Lasse Långström, filmare och aktivist delar med sig av sina erfarenheter. Berit Larsson från HBTQ-rådet i Göteborg samtalar kring strategier för förändring. Avslut med ett SHAREA där aktivister kan samtala med varandra och utbyta erfarenheter. Det kommer även visas filmer från queerfilmfestival i Ankara!

Det känns viktigare än någonsin att samla alla progressiva krafter och gå samman för att stärka våra olika kamper. Vi bryter inte ihop - vi går ihop!

Fika!

Språk: Engelska med svensk översättning

När: 17 augusti 2018 13:30 - 17 augusti 2018 16:00

Var: Kvinnofolkhögskolan Första Långgatan 28B / Göteborg

Arrangör: Kvinnofolkhögskolan Göteborg