Hur mår den queera scenkonsten idag?


Ett samtal med Scensverige och dagens scenkonstaktörer

Scensveriges verksamhetschef Ulricha Johnson leder ett samtal med scenkonstaktörer som aktivt arbetar med HBTQ+ perspektiv för att ta tempen på den queera scenkonsten idag. Varför behövs ett nätverk med fokus på dessa frågor? Vilka satsningar görs? Hur ser fältet av scenkonst med HBTQ+ perspektiv ut? Och hur går vi vidare?

I panelen: Tiina Rosenberg, Cecilia Suhaid Gustafsson, Robin N Spegel & Rickard Stierna.

I ett samtal utifrån panelens erfarenheter och kunskap diskuterar vi representation och reaktion, motstånd och möjligheter och drömmer oss framåt.

När: 14 augusti 2018 14:00 - 14 augusti 2018 14:45

Var: Bältesspännarparken Kungsportsplatsen / Göteborg

Arrangör: Scensverige