Försvara strejkrätten! Manifestation


Fackföreningarnas viktigaste maktmedel är möjligheten att strejka, det är det enda som tvingar företagen att förhandla och sluta avtal. Den ansvariga ministern Ylva Johansson har redan uttalat sig för en inskränkning av strejkrätten. Och det i en situation är antalet strejker i Sverige är på en historiskt låg nivå! Med hänvisning till läget i containerterminalen i Göteborgs hamn ska utredningen komma med förslag om att det inte ska vara tillåtet för ett fack att strejka om det redan finns ett avtal på en arbetsplats. Men detta gäller inte bara hamnen utan varenda arbetsplats i landet. Det öppnar för så kallad ”avtalsshopping”, där arbetsgivare sluter avtal med den fackförening som har de sämsta villkoren och gör det därmed förbjudet för andra fack att hota med konflikt.

När: 20 juni 2018 18:00 - 20 juni 2018 19:00

Var: Gustav Adolfs torg / Malmö

Arrangör: Nätverket Försvara Strejkrätten Malmö