Interruptions


Den uppmärksammade utställningen INTERRUPTIONS // FRIKTIONER kommer till Norrbottens museum. En fotografisk utställning med porträtt av kvinnor i Sápmi, om deras berättelser, drömmar och arv av konstnärsduon Cooper & Gorfer.

Konstnärerna Cooper & Gorfer har inom en samtida kontext utforskat avbrutna tidslinjer genom en stark och konfronterande porträttserie där kvinnor i den samiska kulturen står i fokus.

Utställningens tema friktioner berör varje del av projektet. Från kulturella och politiska handlingar som inkräktat på och format den samiska kulturen, till de porträtterade kvinnornas personliga upplevelser. En mors vårdnadstvist om sin dotter, en ung flickas kamp mot cancer eller en åldrande samisk kvinnas minnen av diskriminering.

Projektet söker som helhet att skildra sambanden mellan personliga upplevelser och de politiska och kulturella friktioner som än idag påverkar den samiska identiteten.

Cooper & Gorfer består av konstnärerna Sarah Cooper (USA, 1974) och Nina Gorfer (Österrike 1979). Cooper & Gorfer, vars samarbete startade 2006, lever och arbetar i Göteborg och Berlin. Deras arbete innefattar tydliga referenser till konsthistoria, myter och kulturarv.

När: 15 juni 2018 12:00 - 2 september 2018 17:00

Var: Norrbottens museum Museiparken, Storgatan 2 / Luleå

Arrangör: Norrbottens Museum och Cooper & Gorfer