Kvinnifestation – Rösträttsmarschen 100 år


Demonstrationen 1918 var anordnat av Göteborgs FKPR (Föreningen för kvinnans politiska rösträtt) på grund av riksdagsbeslutet samma år. Bakgrundsbilden är detalj från FKPRs standar som användes under deras möten över hela landet.

Lördagen 2 juni kommer bjuda på en heldag med fantastiska programpunkter, för att fira 100-årsjubileet av Rösträttsmarschen 1918. Alla programpunkter är gratis, men vissa kräver föranmälan.

Program

10.30 – 12.00 RÖSTRÄTTSMARSCHEN Stadsvandring längs demonstrationsvägen 1918. Presentation av rösträttskvinnorna, hus, händelser och historia – från Järntorget till Heden. Samling vid Järntorgsbrunnen. Ledare: Ingela Eek, Göteborgsguide. Föranmälan

13.00 EN KVINNIFESTATION - Jubileumsmarsch till Götaplatsen. Samling vid Järntorget med sång och information om den historiska demonstrationen m.m. 13.30 AVMARSCH mot Götaplatsen under parollerna:

1918–2018 Full medborgarrätt! 1918–2018 Kvinnofrid 1918–2018 Lika lön för lika arbete. 1918–2018 Internationell kvinnosolidaritet. 1918–2018 Kvinna – använd din rösträtt!

SÅNG av kören Pica Pica, samt allsång och tal.

16.00 PJÄSEN FÖREGÅNGERSKAN om Gulli Petrini, av Regionteater Blekinge Kronoberg. Manus Lisa Lindén. Se denna spännande pjäs i Stadsbibliotekets Hörsal. Fri entré, boka din gratisbiljett

Dagen arrangeras av Kultur i Väst, kören PicaPica, Stadsbiblioteket i Göteborg samt Göteborgskvinnor i rörelse/r – ett projekt inom Kvinnliga akademikers förening (KAF).

När: 2 juni 2018 10:30 - 2 juni 2018 17:30

Var: / Göteborg

Arrangör: Kören Pica Pica, Göteborgskvinnor i rörelse/r, Göteborgs stadsbibliotek