Barnvagnsmarschen 2018 Göteborg


Om Barnvagnsmarschen Från Sollefteå till Sydafrika råder det brister i mödrahälsovården. Varje dag dör över 800 kvinnor i världen av komplikationer vid en graviditet, osäker abort eller förlossning och allra hårdast drabbas kvinnor som lever i fattigdom och på flykt. Om alla har rätt och möjlighet att bestämma över sin egen kropp och reproduktion kan detta förebyggas. För att förändra situationen behövs politisk vilja och resurser. Den 26 maj marscheras därför Barnvagnsmarschen för allas rätt till mödrahälsovård.

När: 26 maj 2018 10:30 - 26 maj 2018 12:30

Var: / Göteborg

Arrangör: Barnvagnsmarschen