Indigenous activism - ett år efter Standing Rock.


"Leo Yankton, Lakota Sioux som växte upp i Pine Ridge Reservatet. South Dakota. Han kommer att tala om hur livsvillkoren för Nordamerikas ursprungsfolk ser ut i dag och om sin kamp för mänskliga rättigheter och en bättre miljö, samt vad Standing Rock rörelsen har inneburit för hans folk och för resten av världen.

Leo Yankton växte upp i Pine Ridge, South Dakota, som länge har ansetts som ett av de fattigaste reservaten i Nordamerika, med en förväntad medellivslängd på 47 år för män och 55 år för kvinnor. Vart fjärde barn föds med ”fetal alcohol syndrom” eftersom alkohol och drogproblem är det största hälsohotet och en bidragande orsaken till den allmänna misären. Arbetslösheten är skyhög och många kommer från dysfunktionella familjeförhållanden.

Leo bor numera i Lincoln Nebraska och arbetar som ”landscaper” men hans dröm är att starta ett tipitillverkningsföretag i Whiteclay, som ligger precis utanför Pine Ridge.

Leo försöker väcka medvetenhet om indianernas situation i dag, och deltar i konferenser och seminarier både i hemlandet och i Europa. Rasismen i USA är utbredd och det är svårt att hitta jobb även utanför reservaten, därför väljer många att stanna trots misären.

Leo, samt även Chase Iron Eyes, som var en av ledarna för Standing Rockrörelsen, är nu delaktiga i den nybildade organisationen Greasy Grass Camp, vars mål är att organisera hästläger för reservatsbarnen.

Förutom att lära ut slättindianernas traditionella hästträning till barnen är syftet även att kunna bjuda in ”elders” som kan knyta kontakten med barn och ungdom och lära ut om ceremonierna, de gamla sångerna och uråldrig kunskap och tradition. I sommar planeras för ett läger i Black Hills, som anses vara en helig plats för Lakota indianerna.

Indiginous Activism har blivit en rörelse som följs av många, inte bara urfolk, och över hela världen enas nu människor i kampen för en bättre framtid, en hållbar miljö och en längtan efter att kunna leva ett liv mer i kontakt med naturen, våra rötter, våra medmänniskor och oss själva."

När: 29 april 2018 14:00 - 29 april 2018 15:30

Var: Mångkulturellt centrum i Fittja Värdshusvägen 7 / Fittja

Arrangör: Mångkulturellt centrum i Fittja