Workshop och samtal om hållbar fred och kvinnligt deltagande


Den 20 - 22 april håller Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd årskonferens i feminismen, rättvisan och ekumenikens tecken!

Operation 1325 kommer att delta genom samtal och workshop om kvinnor och fredsengagemang i världen.

Brigitta Holst Alani kommer att tala om sina erfarenheter som rådgivare i Syrien och om hur syriska kvinnor engageras i förhandlingar och fredssamtal.

Deras gäst May Hedweh från den palestinska organisationen Women in Media Development (TAM) kommer att tala om sin gemensamma projekt Promoting New Democracies.

Deltagarna samtalar i en fokusgruppdiskussion om Resolution 2282, om hållbar fred och hur den ekumeniska kvinnorörelsen kan bidra i det globala fredsarbetet. Diskussionsunderlaget kommer senare bli en del av en global rapport som Global Network of Women Peacebuilders ska ta upp under ett högnivåmöte på FN.

När: 21 april 2018 15:30 - 21 april 2018 17:30

Var: Frälsningsarmén, Uppsala S.t Persgatan 20 / Uppsala

Arrangör: Operation 1325