Hur jobbar facken internationellt mot könsrelaterat våld?


LUNCHSEMINARIUM: Hur jobbar fackföreningar för att förebygga och bekämpa sexuella trakasserier och könsrelaterat våld, i Sverige och globalt? Och vilka är de största utmaningarna i kampen mot detta på arbetsmarknaden idag?

Om det handlar Union to Unions vegetariska lunchmöte den 19 april, då deras nya rapport "Stop Gender-Based Violence at Work – The Struggle of the Global Unions" presenteras.

Könsrelaterat våld och sexuella trakasserier har varit en fråga som drivits fackligt, inte minst på internationell nivå, i flera års tid. Frågan har ofta lyfts av de globala fackens kvinnokommittéer. På senare tid har det byggts upp ett momentum kring ämnet, och ett exempel är #metoo-rörelsen som varit framgångsrik i att visa på ett strukturellt problem i flera länder. En annan viktig aktör är FN-organet ILO, som har beslutat att ta upp en diskussion om en ny konvention mot könsrelaterat våld.

Medverkar på seminariet gör bland annat: - Tendai Makanza, regional projektkoordinator för uppbyggnad av fackförbund på det globala industrifacket IndustriALL (där bland annat IF Metall och Unionen är medlemmar), - Ruben Wågman, påverkans- och programhandläggare på Union to Union, - Karin Brunzell, internationell sekreterare på fackförbundet ST, - Eva Elmstedt Frisk, internationell sekreterare på Lärarförbundet, - Kristina Henschen, chef på Union to Union.

När: 19 april 2018 11:30 - 19 april 2018 13:00

Var: ABF, Sandlersalen, Sveavägen 41 / Stockholm

Arrangör: Union to Union