Föreläsning: Sexualbrott mot barn på nätet


Caroline Engvall föreläser om barn och unga som utsätts för sexualbrott på nätet. Vilka barn drabbas? Hur går förövarna till väga? Vilka är vuxenvärldens största utmaningar i att möta de unga som utsätts? Hur kan vi se signaler, ställa rätt frågor och hjälpa dem vidare?

När: 10 april 2018 17:30 - 10 april 2018 19:00

Var: Lindhagesgatan 86 / Stockholm

Arrangör: Caroline Engvall