Föreläsning: Pernilla Hagbert, Att göra ett hållbart hem?


Den 22 mars kl. 18 besöks Bomassan av Pernilla Hagbert, doktor i arkitektur och forskare på KTH.

Pernilla Hagberts presentation är en del av en serie föreläsningar under Bomassans tak där vi lär oss om hemmet, staden, konst och arkitektur. Pernilla kommer prata om socio-kulturella aspekter av hur vi ser på hemmet och hur vi ”gör” hem, samt vilka sociala och miljömässiga implikationer det har.

Hennes doktorsavhandling undersökte tolkningar av hållbarhet i svensk bostadsutveckling och förståelser av ett hållbart hem, bortom tekniska lösningar och nuvarande inlåsningar. I hennes forskning intresserar hon sig särskilt för alternativa praktiker och omställning till radikalt mindre resursintensiva sätt att bo och leva på.

Hon är för tillfället del av projektet ”Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande” vid KTH, som undersöker framtidsscenarier för ett hållbart samhälle där ekonomisk tillväxt inte längre är möjligt eller nödvändigtvis önskvärt.

När: 22 mars 2018 18:00 - 22 mars 2018 20:00

Var: Grannskapskontoret Pepparvägen 1 / Stockholm

Arrangör: Bomassan och Konsthall C