Skrota minerallagen!


  • alla människors rätt till rent vatten och fast mark
  • hållbar samhällsutveckling
  • urfolksrätt
  • mångfald och artrikedom
  • global solidaritet med världens urfolk i kamp mot rovdrift på naturen

Stoppa pågående och planerade gruvprospekteringar i hela Sápmi: i Gállok/Kallak, Rönnbäck, Laver och många andra hotade platser i norra Sverige! Rädda Vättern från gruvprojektet i Norra Kärr! Skyddet av allas vår livsmiljö måste gå före gruv- och fossilbränslebolagens profithunger!

När: 22 februari 2018 11:00 - 30 augusti 2018 12:00

Var: Riksbron / Stockholm

Arrangör: #FastMarkRentVattenLevandeKulturarv