Metoo, chefen och tystnadskulturen i civilsamhället


Thinkandact - civilsamhällets HR-funktion - anordnar ett kostnadsfritt frukostseminarium på det angelägna temat Metoo, chefen och tystnadskulturen i civilsamhället. Seminariet är en del av Thinkandacts nya koncept #detandraarbetslivet.

Hur utbrett är sexuella trakasserier i civilsamhällets organisationer? Är civilsamhället bättre än det offentliga och näringsliv på att arbeta förebyggande? Vad behöver vi lära oss som arbetsgivare och fack av #Metoo? Vad behöver chefer och styrelser göra annorlunda?

En namnkunnig panel samtalar om frågorna, erfarenhetsutbyte deltagarna emellan sker och kunskapsinslag står på programmet och fika!

Panelen - Monica Lysholm, förbundsdirektör IDEA - arbetsgivarförbundet för ideella organisationer - Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef Unionen - Luis Lineo, ordförande MÄN - Hanna Mikaelsson, HR-specialist RFSU - Inger Lise Olsen, genderhandläggare Svenska kyrkan och en av dem som skrivit under uppropet #vardeljus

Preliminärt upplägg 8.15-8.30 Drop in, fika, mingel 8.30-8.45 Inledning och presentationer 8.45-9.15 Panelsamtal + deltagarfrågor till panelen 9.15-9.45 Erfarenhetsutbyte och samtal/case deltagarna 9.45-10.00 Avslut, sammanfattning.

När: 21 februari 2018 08:15 - 21 februari 2018 10:00

Var: RFSU Medborgarplatsen 3 / Stockholm

Arrangör: Thinkandact