Att skriva politiskt: Susanna Alakoski


Samtidens stora politiska utmaningar handlar bland annat om klimat, migration, ojämlikhet och internationell säkerhet. Polarisering och konflikt utifrån identitet och grupptillhörighet tycks öka, både globalt och lokalt. I Sverige är det valår – med frågor om trygghet, integration och sjukvård högt på agendan. Hur förhåller man sig som författare till sin politiska omvärld? Vad innebär det att ”skriva politiskt” 2018? Välkommen till Forum/Debatt, där Susanna Alakoski samtalar kring dessa frågor med kulturjournalisten Mats Almegård.

Susanna Alakoski författarskap präglas starkt av klass, fattigdom och utanförskap. Romandebuten Svinalängorna från 2006, en skakande uppväxtskildring från 1960-talets Ystad, belönades med Augustpriset och blev senare både pjäs och film. Alakoski har därefter varit redaktör för ett flertal uppmärksammade antologier och skrivit flera böcker, bland annat de två dagboksessäerna Oktober i Fattigsverige (2012) och April i Anhörigsverige (2015). Den sistnämnda sattes upp som pjäs på Kulturhuset Stadsteatern våren 2016. Alakoski är socionom och utsågs år 2015 till hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö universitet.

I Forum/Debatts serie Att skriva politiskt samtalar Susanna Alakoski med Mats Almegård, kulturjournalist och doktor i tyskspråkig litteratur.

När: 21 februari 2018 17:30 - 21 februari 2018 18:30

Var: Forum/Debatt Sergels torg 3 / Stockholm

Arrangör: Forum/Debatt