Om fysiska och konceptuella ramar - Rebecka Katz Thor


Om fysiska och konceptuella ramar - Filosofisk föreläsning med Rebecka Katz Thor

"År 1436 publicerar Leon Battista Alberti avhandlingen Della Pittura – Om målarkonsten. Här argumenterar Alberti att tavelramen är målardukens yttre kanter och att duken är ett fönster genom vilket målaren betraktar den verklighet den vill avbilda.

Det finns en dubbelhet i begreppet ram, som syftar till både materiella och konstnärliga ramar samt till kontextuella och historiska ramverk.

Ramen kan sägas flytta in i konstverket på 1960-talet, i och med den konceptuella konstens framväxt. Ramen som idé förlorar som fysisk avgränsning, men den konceptuella och kontextuella ramen blir allt mer central.

I samtidskonsten är förståelsen för verkets ram ofta avgörande för en djupare läsning av ett verk. Men samtidigt är ramar inte något som enbart produceras i och av konstverk. Ramarna är också de strukturer och situationer vi lever och verkar i.

Det är ramar som vi agerar inom, och tar spjärn emot. Det är ramar som behöver ifrågasättas och omvärderas. Ramar som kanske till och med behöver krossas.

Rebecka Katz Thor ger en föreläsning utifrån idén om ramverk som en organiserande och strukturell gräns. En inblick i hur vi kan se och förstå ramar, i dubbel betydelse, med exempel från den pågående utställningen If Seeing is Believing."

Fri entré

När: 15 februari 2018 18:00 - 15 februari 2018 19:00

Var: Fullersta Gård Fullersta Gårdsväg 18 / Huddinge

Arrangör: Fullersta Gård