Uställning: Sara-Vide Ericson - The Marsh Report


Fri entré.

"Som alltid är upplevelsen en viktig del i Sara-Vide Ericsons konst; att hon själv erfarit varje målning rent fysiskt innan den har tagit form. Tänkt, besökt, dokumenterat och tagit in. Det är så en viktig del av arbetsprocessen ser ut. Det är också därför vi alla kan känna igen oss i en målning av Sara-Vide Ericson (född 1983). Det blir så mycket mer än en torr rapport från myren. Istället inbjuds du att känna gungflyn.

I utställningen ’The Marsh Report’ är den avbildade människan mindre direkt förekommande än i tidigare serier av målningar, men hotet om hennes närvaro är starkt påtagligt. I målningen ’The Assistant’ speglas himlens höjd i den grå vattenytan samtidigt som vi under ytan skönjer den döda materian och det oändligt fördolda, i vilken det reflekteras en ansiktslös gestalt omgärdad av vibrerande våtmarksväxter. Måleriet blir en fysisk upp-levelse för oss betraktare och vi leds ut på myren."

När: 3 februari 2018 12:00 - 18 mars 2018 16:00

Var: Bror Hjorths Hus Norbyvägen 26 / Uppsala

Arrangör: Bror Hjorths Hus