Stulen identitet - problematisering av adoption


Adoption då, nu och sedan. Föreläsningar och samtal om transnationell och transrasial adoption av forskarna Richey Wyver och Tobias Hübinette, samt serietecknaren och adoptionsaktivisten Lisa Wool-Rim Sjöblom.

10 - 12: föreläsning + frågestund med Richey Wyver. OBS! Föreläsningen är på engelska!

12 - 13: Paus för lunch - medhavd eller i närheten till självkostnadspris

13 - 13:45: Föreläsning + frågestund med Tobias Hübinette

14 - 14:45: Lisa Wool-Rim Sjöblom om sitt seriealbum Palimpsest och sin adoptionsaktivism

15 - 16: Maria Fredriksson och Lisa Wool-Rim Sjöblom samtalar om vad vi gör nu och varför.

Fri entré

Maxantal: 70 pers.

När: 27 januari 2018 10:00 - 27 januari 2018 16:00

Var: Kvinnofolkhögskolan, Första långgatan 28 b / Göteborg

Arrangör: Stulen identitet - problematisering av adoption