Framework - conversation & movement workshop


LOCATION: KKH Hus 28

- - - FRAMEWORK - - -

During a two-hour conversation and movement workshop the autonomy of the body at work is investigated through movement of which the frame is exhausted. Departing from Kasia Wolińska's choreographic research on Isadora Duncan's early 1900's political strategies of the future body situated in a Communist discourse, Frida Sandström will link the agency of the singular body to the raving structures of the Dancing Plague 1518 – a movement preceding the first ballet academies, when a group of un-choreographed bodies were understood as if they were caught by a decease. 500 years later, this event is put into the context of the individual and collective body at work today. The programme will start with a short lecture by Sandström.

Part of the KFuO project The Glossary of the Event, and presented in conjunction with the RiA Research Week 2018.

Kasia Wolińska is a choreographer and dancer based in Berlin.

Frida Sandström is a writer and Critic based in Stockholm + project leader for the KFoU-project The Glossary of the Event at RIA, together with Cara Tolmie and Aleksei Borisionok

*

PLATS: KKH hus 28

- - - RAMVERK - - - [Inom ramen för the Glossary of the Event]

Under en två timmars rörelse- och samtalsworkshop närmar vi oss den arbetande kroppens autonomi genom rörelse vars ram utmattas. Ett avstamp görs i Kasia Wolinskas koreografiska undersökning av Isadora Duncans politiska strategier från tidigt nittonhundratal, då en framtida kropp läses genom en kommunistisk diskurs. Något som Frida Sandström läser bredvid 1518 års raveliknande Danspest – en rörelse som föregick de första balettakademierna, då en grupp icke-koreograferade kroppars rörelser skrevs in i historien som epidemiskt sjuka. 500 år senare förstås händelsen i relation till den individuella och kollektiva kroppen i arbete. Programmet inleds med en kort föreläsning av Sandström.

Del av KFuO-projektet The Glossary of the Event, här presenterat inom ramen för KKH:s forskningsvecka 2018.

Kasia Wolińska är koreograf och dansare baserad i Berlin

Frida Sandström är skribent och kritiker + projektledare för KFoU-projektet The Glossary of the Event vid KKH, tillsammans med Cara Tolmie och Aleksei Borisionok

När: 23 januari 2018 14:30 - 23 januari 2018 16:30

Var: Royal Institute of Art Flaggmansv. 1 / Stockholm

Arrangör: Royal Institute of Art