Att göra kaos i ett cis- och heteronormativt kosmos


Att göra kaos i ett cis- och heteronormativt kosmos: Satan som allierad med den ickekonformistiska transaktivismen.

Djuna Michelle Jangmyr presenterar utifrån sin masteruppsats förutsättningarna för en transteoretisk och aktivistisk samvaro med Satan, och de värden som kopplas till hen. Det rör sig å ena sidan om att ta till vara på den ickekonformistiska, queera och polemiska betydelse Satan har tillskrivits och om hur satansgestalten har fungerat som en artefakt för, eller upprinnelse till, människans definition av ondska. Genom ett teoretiskt förhållningssätt till transsubjektivitet diskuteras möjligheterna att sammanföra transpersonen med den icke-normativa monsterfiguren Satan. Djuna Michelle reflekterar även över vad den ickekonformistiska, transaktvistiska miljön har gemensamt med hen - såväl historiskt som ideologiskt - och på vilka sätt en kan dra nytta av det i en cisnormativ vardag.

Lokal: D4110

När: 16 januari 2018 17:00 - 16 januari 2018 19:00

Var: Stockholms universitet Universitetsvägen 10A / Stockholm

Arrangör: Stockholm University