TRUMP, FRIHANDEL OCH AUTOMATISERING – FACKLIGA VÄGVAL OCH STRATEGIER


Arena Idé bjuder in till ett seminarium om fackens roll i USA och i det förändrade politiska landskapet efter valet av Donald Trump. Som särskild gäst har vi Kara Deniz, pressekreterare på ett av USA:s största fackförbund, Teamsters.

Amerikanska Teamsters har 1,3 miljoner medlemmar inom yrkesgrupper på hela arbetsmarknaden, med tyngdpunkt på transportsektorn och bland lagerarbetare.

Automatisering och frihandel spås få enorma konsekvenser för arbetsmarknaden i allmänhet och för flera av Teamsters yrkesgrupper i synnerhet – ser man ny teknik och handel som ett hot eller en möjlighet?

Det politiska och mediala landskapet i USA har på senare år präglats av en tilltagande polarisering och oförutsägbarhet, något som blivit tydligare sedan valet av Donald Trump. Hur navigerar facken i denna nya kontext och hur påverkas fackliga strategier, opinionsbildning och påverkansarbete?

Efter Kara Deniz presentation följer ett samtal med två inbjudna experter på amerikansk politik och fackliga frågor, där det också ges tillfälle till publikfrågor. Medverkande: Kara Deniz, Senior Communications Coordinator, Teamsters, Washington DC Elizabeth Walentin, kampanjstrateg från USA och grundare till PR-byrån Crimson Clarke Fler medverkande tillkommer

Moderator: German Bender, programchef för arbetsmarknad, Arena Idé

(Vi bjuder på vegetarisk lunchsmörgås från kl 11.30)

När: Oct. 13, 2017, noon - Oct. 13, 2017, 1 p.m.

Var: Barnhusgatan 4 / Stockholm

Arrangör: Arenagruppen