Global Action Day


Följ med oss när vi mobiliserar för klimaträttvisa och visar vår folkmakt 13-14 oktober.

Är du pepp på en aktion? Har du idéér på kreativa aktioner? Alla typer av lagliga, ickevåldsaktioner, demonstrationer och solidaritetshälsningar välkomnas. Skriv till oss!

Jordens Vänner är den svenska grenen av världens största gräsrotsrörelse för miljö och solidaritet Friends of the Earth International med två miljoner medlemmar i 75 länder.

OM KLIMATRÄTTVISA De rika länderna bär historiskt sett huvudansvaret för utsläpp av växthusgaser, medan det är de resursfattiga länderna som drabbas värst. Men alla människor har lika mycket rätt att på ett hållbart sett utnyttja jordens resurser utifrån social, ekonomiskt och ekologisk jämlikhet och rättvisa.

För att åstadkomma förändring behöver vi en stark folkrörelse för klimaträttvisa, där folkrörelser som miljö-, solidaritets, bonde-, arbetar-, ursprungsfolks-antirasisisitka och den feministiska rörelsen går samman och tar strid för systemförändring istället för klimatförändring.

När: Oct. 13, 2017, 8 a.m. - Oct. 14, 2017, 10 p.m.

Var: / Överallt

Arrangör: Jordens Vänner / Friends of the Earth Sweden