När blev svensken svensk?


I Göteborgs Stadsteaters samtalsserie om svenskhet.

Före 1800-talet var det nationella identitetstänkandet obefintligt i Europa. Om vi ändå tänker oss någon sort svenskhet under 1300-talet eller 1600-talet, skulle vi känna igen den? Och varför tycks socialdarwinistiskt orienterad nationalism återigen sätta agendor i samhällsdebatten, trots att historiens senaste hundra år är överlastade av övergrepp och barbari utförda i dess namn?

HENRIK ARNSTAD journalist, författare

MARIE DEMKER professor i statsvetenskap och dekan humanistiska fakulteten Göteborgs universitet.

DICK HARRISON författare och professor i historia

ANN-JUDITH RABENSCHLAG fil.dr. historia

Samtalsledare: Sewilius Berg, Göteborgs stadsteater


Programansvariga och curatorer för samtalsserien är Sewilius Berg och Lena Ulrika Rudeke.


Fritt inträde mot biljett. Skaffa biljett här: http://bit.ly/2v9PwGV

Välkomna!

När: Oct. 12, 2017, 5 p.m. - Oct. 12, 2017, 7 p.m.

Var: Studion, Göteborgs Stadsteater, Götaplatsen 4, Göteborg / Göteborg

Arrangör: Göteborgs Stadsteater