Historical images of Afroswedes


Kl 17.00 Visning med Sveriges koloniala historia i fokus.

Kl 18.00 Badin och de andra: att leva som afrikan i 1700-talets Sverige - föredrag med Joachim Östlund, Lunds universitet

Sveriges inblandning i den transatlantiska slavhandeln är inte bara en historia om Sveriges koloni Saint-Barthélemy. Kopplingar till slavhandeln uppträder även genom de afrikaner som under 1700-talet hamnade i Sverige, skänkta som gåvor eller köpta som ägodelar. Detta föredrag handlar om en av de mest kända afrikanerna i 1700-talets Sverige, Badin, men också andra mindre välkända individer. Vilka bilder framträder av dessa människor och vad kan vi lära oss av deras liv?

Kl 19.00. Samtal om hur historien gestaltas i den visuella kulturen med serietecknaren Eric Basir, aktuell med serieromanen Badin and the Secret of the Saami, och konstnären och konsthistorikern Catherine Anyango-Grünewald, Konstfack. Anyango-Grünewald har bland annat illustrerat den lovordade versionen i serieformat av Joseph Conrads Heart of Darkness.

Medieforskaren och filmvetaren Ylva Habel leder samtalet. På engelska.

När: Oct. 4, 2017, 5 p.m. - Oct. 4, 2017, 8 p.m.

Var: Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34 / Stockholm

Arrangör: Eric Basir on Allt För Sverige