Vernissage Madeleine Aleman - Bortom/Beyond


Bortom/Beyond – en utställning som består av bilder, det talade och det skrivna ordet.

Madeleine Aleman visar en serie kolteckningar, tecknade direkt efter meditationer. På en ljudfil läser hon ”inre resor”, som föregått tecknandet. Utställningen Bortom innehåller också texter, skrivna efter meditationer och med kolteckningarna som inspiration. Dessa texter är skrivna av konststuderanden, i Alemans ateljé.

Här presenteras således två dialoger; en mellan konstnärens hypnagoga tillstånd och hennes performativa akt, med att sätta kolet på pappret. En annan mellan konstnärens kolteckningar och konstskolestuderandes texter. Metoden, processen och utforskandet är centralt i utställningen. Det betraktaren ser hör och läser, är det som blev, oredigerat.

Alemans syfte är att med hjälp av metoden koppla bort sin konstnärliga bedömning, låta kroppen arbeta utifrån ett meditativt tillstånd och acceptera resultatet.

Teckningarna i sviten Axis Mundi/Berlin har sin upprinnelse i en föreläsning på Parapsykologiska Sällskapet i Stockholm, 2016. Den handlade om modern hjärnforskning i Kina, på mediet Terry Evans hjärna, under meditation. Forskaren kunde konstatera att mediets hjärna uppnådde samma hjärnvågor som tidigare mätts i Tibetanska munkars hjärnor under meditation. Aleman anmälde sig till en kurs, på Terry Evans kursgård, för att lära sig hans meditationsteknik, Bergsmeditation.

Strax efter kursen hade hon en månads ateljébyte med en konstnär i Berlin. Där praktiserade hon meditationen och tecknade, direkt efter; utan att backa av, justera eller kassera någon av bilderna. De sju kolteckningarna som visas i utställningen är en av de serier som blev till i Berlin.

Axis Mundi är en föreställning, i flera kulturer, om världsaxeln och förbindelsen mellan himmel och jord. Att arbeta med detta begrepp är ett sätt för Aleman att integrera sin uppväxt med sitt konstnärskap. Hennes morfar var Swedenborgspastor och i Emanuel Swedenborgs korrespondenslära skriver han om hur mikrokosmos och makrokosmos speglar varandra, liknande innebörden av begreppet Axis Mundi.

Berättelserna är inlästa av Aleman och är hämtade från hennes loggbok, i vilken hon skrivit ned sina upplevelser av meditationer – ett slags inre resor. De är liksom teckningarna oredigerade, utom i de fall det funnits namn på anhöriga eller varit alltför privat.

Texterna är skrivna av konstskolestuderande från flera förberedande konstskolor. De har kommit till Alemans ateljé, deltagit i ledda meditationer och därefter skrivit automatiskt, med kolteckningarna som utgångspunkt. På vernissagen framför de en uppläsning.

Texter:

Annika Ohlsson – Grafikskolan i Stockholm

Fanny Ekberg Böhme – Grafikskolan i Stockholm

Linnéa Diedrich Sjödin – Nyckelviksskolan

Molly Sjöberg – Pernbys Målarskola

Ottie Marusarz – Jakobsbergs Folkhögskola

Therése Lizette Gripenhjärta

Ljud:

Felix Svanberg – Sundbybergs Folkhögskola

Madeleine Aleman är inbjuden av Cecilia Ömalm, cecilia[at]candyland.se

När: 21 april 2017 15:00 - 21 april 2017 20:00

Var: Gotlandsgatan 76 / Stockholm

Arrangör: Candyland