Finansierar svenska pensionspengar ockupationen av Västsahara?


Finansierar svenska pensionspengar ockupationen av Västsahara?

Marocko ockuperar sedan 1975 Västsahara. Halva befolkningen lever i flyktingläger i Algeriet och de västsaharier som bor kvar har blivit andra klassens medborgare i sitt eget land. Oppositionella förföljs och fängslas.

I boken Tyst Territorium – sju reportage om Västsahara beskriver författarna Fredrik Laurin och Lars Schmidt situationen i det ockuperade Västsahara och ockupationens kopplingar till Sverige. De visar i boken hur svenska fiskeflottan exporteras till marockanska intressen som fiskar i ockuperat vatten och hur oljeletning på kontinentalsockeln och fosfatutvinning finansieras med svenska pensionspengar. Trots att folkrätten slår fast att västsaharierna har rätt till vinsterna från det som utvinns i deras land hamnar vinsterna hos Marocko.

AP-fonderna har precis klargjort att de säljer aktierna i två företag som är kopplade till fosfatutvinning i det ockuperade Västsahara. Samtidigt har de kvar aktier för sammanlagt ca 700 miljoner kronor i Total som letar olja utanför Västsaharas kust. Ett brott mot folkrätten om inte den västsahariska befolkningen samtycker.

Medverkande

Fredrik Laurin, journalist och författare.

Lars Schmidt, journalist och författare.

Christina Kusoffsky Hillesöy, ordförande för AP-fondernas etikråd, samt chef för kommunikation och hållbara investeringar i Tredje AP-fonden.

Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande, Folksam.

Samtalsledare: Laila Naraghi, press- och opinionsbildningsansvarig, Olof Palmes Internationella Center.

Välkomna!

Fri entré, boken ”Tyst territorium”kommer att finnas till försäljning.

När: 16 oktober 2013 16:00 - 16 oktober 2013 18:00

Var: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2 / Stockholm

Arrangör: Flera