Alice Bah Kuhnke (MP).

Hbtqi-personer som flyr Polen har rätt till asyl inom EU

2021-04-20 | Alice Bah Kuhnke padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

Rätten till asyl för den som hotas på basis av sin sexuella läggning ingår i det EU-direktiv som fastställer asylkriterierna för människor som inte är EU-medborgare. Samma logik bör omfatta de EU-medborgare som flyr Polen, skriver Alice Bah Kuhnke (MP).

Alice Bah Kuhnke är EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna och gruppledare för jämställdhetsutskottet, samt återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Jytte Guteland (S) och Malin Björk (V).

EU ska vara en plats där hbtqi-personer kan leva fritt och utan förtryck. Ingen ska diskrimineras, hotas, misshandlas eller dödas på grund av vem man är. Tyvärr speglar detta inte verkligheten i dag.

I Polen och Ungern breder så kallade ”hbtqi-fria zoner” ut sig. Detta är platser där en hbtqi-fientlig politik fått fäste. I Polen rör det sig om mer än 100 regioner, län och kommuner som tagit avstånd från vad de kallar ”hbtqi-ideologi” eller på regional nivå fattat politiska beslut som diskriminerar ensamstående föräldrar och regnbågsfamiljer. Dessutom uppmuntras myndigheter i dessa områden att aktivt motarbeta hbtqi-personers inkludering och likabehandling i samhället.

Det som pågår i bland annat Polen och Ungern står i rak motsats till vad vi enats om i EU-fördragen, nämligen de grundläggande fri- och rättigheterna för alla medborgare.

EU får inte passivt se på medan mörkerkrafter mobiliserar och steg för steg inskränker dessa rättigheter. Vi måste se till att samma rättigheter och skydd mot diskriminering finns i hela EU.

För att åstadkomma detta har vi mobiliserat och flyttat fram positionerna. Dels har vi gång på gång satt press på Polen och Ungern att backa från den nedmontering av mänskliga rättigheter och demokrati som just nu pågår. Varje gång har vi larmat, samlat namnunderskrifter, protesterat och gett stöd till oppositionen.

Vi gröna i EU-parlamentet har dessutom stått längst fram i arbetet för att utbetalningar från EU:s budget till dessa medlemsstater ska kunna stoppas på basis av brott mot EU:s grundläggande värderingar. Än så länge har vi inte fått med oss EU:s ledare i ministerrådet på detta, men vi har fått på plats en mekanism som gör detta möjligt om rättsstaten är hotad.

Vi har också punktmarkerat mot dessa nationalkonservativa strömningar genom att tillsammans i EU-parlamentet utse unionen till en frihetszon för hbtqi-personer. Denna markering visar att vi står bakom de hbtqi-personer, runtom i hela Europa, vars mest grundläggande friheter och rättigheter kränks. I kombination med den hbtqi-strategi som EU-kommissionen lanserade i höstas är det ett steg i rätt riktning. Men det är långt ifrån tillräckligt.

Polen är i dag det tveklöst värsta EU-landet för hbtqi-personer att leva i. Det fastställde en undersökning från den internationella hbtqi-organisationen ILGA förra året. Situationen är så allvarlig att en del polska hbtqi-personer väljer att flytta, eller fly.

Polska hbtqi-personer har sökt sig till Sverige i hopp om fristad. Med EU:s fria rörlighet är det möjligt att bosätta sig i andra EU-länder, men efter en kort period om tre månader träder nya regler och krav i kraft som kan göra det svårare att stanna.

Asyl då?

Enligt flera röster står det så kallade Aznarprotokollet i vägen för att polska hbtqi-personer ska kunna söka asyl i exempelvis Sverige. Protokollet fastslår nämligen att EU-medborgare inte ska kunna söka asyl i andra EU-länder. Men vi har synat texten i sömmarna och kommit fram till att detta i just fallet Polen faktiskt inte stämmer.

Till Aznarprotokollet hör nämligen ett antal undantag, ett av vilka fastslår att regeln kan frångås när ett så kallat artikel 7-förfarande inletts (men inte avslutats) mot EU-landet som EU-medborgaren flyr ifrån. Och ett sådant förfarande har faktiskt inletts mot just Polen eftersom man anser att det polska rättsväsendet kan vara hotat.

Vi gröna har länge varit drivande i frågan om rätten till asyl för den som hotas på basis av sin sexuella läggning och lyckades få igenom detta som skyddsgrund i det EU-direktiv som fastställer asylkriterierna för människor som inte är EU-medborgare. Samma logik bör givetvis också omfatta de som är EU-medborgare.

Asyl för den vars rättigheter kränks inom EU är såklart en nödlösning på ett mycket stort och allvarligt problem. Jag kommer att fortsätta kämpa för att Polen och Ungerns vidriga inskränkningar mot EU:s grundläggande värderingar stoppas.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: