Den internationella kampanjen för Carmen ”Lichita” Oviedo Villalba vädjar om stöd från utrikesminister Ann Linde (S).

Öppet brev till Ann Linde: ”Kräv att Lichita återlämnas vid liv!”

2021-02-17 | Undertecknarna padlock

OPINION

”För varje dag som går så ökar kränkningarna av de mänskliga rättigheterna som begås av den paraguayanska regeringen”, skriver den internationella kampanjen för att 14-åriga Carmen ”Lichita” Oviedo Villalba ska återlämnas vid liv i ett öppet brev till utrikesminister Ann Linde (S).

För mer information kontakta:
interkampanjdevarflickor@gmail.com

Vi uppmanar världens ledare att höja sin röst inför den paraguayanska statens fruktansvärda brott mot mänskliga rättigheter, som både folket i allmänhet drabbas av men i synnerhet familjen Villalba och deras döttrar.

14-åriga Cármen ”Lichita” Oviedo Villalba kidnappades av den paraguayanska arméns specialstyrkor den 30 november 2020. Tidigare, den 2 september 2020, kidnappades, torterades, våldtogs och avrättades hennes 11-åriga kusiner Lilian och María Villalba, ett faktum som president Mario Abdo Benites uppmärksammade när han hyllade arméstyrkan med hänvisning till att han anklagade och pekade ut de små flickorna som ”farliga gerillakvinnor”. Han ljög också om deras ålder, vilket bekräftades genom en medicinsk rättsundersökning av deras kroppar.

Carmen ”Lichita” Villalba föddes i fängelset. Hon är dotter till politiska fångar som tillhör det Paraguayanska folkets armé, EPP. Liksom Maria och Lilian bodde hon i Puerto Rico, Misiones i Argentina.

Som en fortsättning på de ständiga angrepp som kvinnorna Villalba utsätts för, har Laura Villalba, sjukvårdsanställd i Argentina och mor till en av de avrättade flickorna, gripits helt olagligt. Laura Villalba blev falskt anklagad för att vara sjuksköterska i tjänst hos EPP och förblir isolerad i en militär garnison i Paraguay.

– Vi är en familj som består av kvinnor och barn. Vi har varit tvungna att lämna vårt älskade Paraguay på grund av de otaliga förföljelser vi genomgått som släktingar till flera av ledarna för EPP. Vi har uthärdat dessa repressalier sedan 2006. Husrannsakningar genomfördes ständigt i våra hus. De förföljde våra barn, de har till och med försökt kidnappa barnen när de varit på väg till och från skolan. De har blockerat vägarna för oss när vi varit på väg hem med flickorna. De fotograferar oss och vi utsätts även för andra typer av hot. Av den anledningen, och för att garantera våra barns säkerhet, lämnade vi vårt land och bosatte oss i en gränsstad till Paraguay i Argentina, säger Myriam Villalba, mor till den avrättade flickan, Lilian.

För varje dag som går så ökar kränkningarna av de mänskliga rättigheterna som begås av den paraguayanska regeringen. President Mario Abdo Benítez är son till Alfredo Stroessners tidigare privatsekreterare. Stroessner ledde den blodigaste diktaturen genom tiderna 1953-1989: 35 års förtryck av Paraguays folk. Det finns ingen demokrati i vårt land, utan en regim baserad på statsterrorism och underkastelse.

Till presidenter, ministrar, religiösa ledare och ledare för mänskliga rättighetsorganisationer i hela världen, till allmänheten:

Vi vädjar direkt till alla att energiskt uttala er och fördöma statsterrorismen i Paraguay och kräva att regimen återlämnar Lichita vid liv nu!

Internationella kampanjen

#Eranniñas – Aparición con vida de ”Lichita” ya

#Devarflickor – Återlämna ”Lichita” vid liv nu

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: