Frontex – en skam för hela EU

2021-02-16 | Alice Bah Kuhnke padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Vi kan under inga omständigheter låta EU-organ agera utanför lagen och mot europeiska värderingar. Det som sker i Frontex namn vid EU:s yttre gränser är fullkomligt oacceptabelt”, skriver Alice Bah Kuhnke (MP).

Alice Bah Kuhnke är EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna och gruppledare för jämställdhetsutskottet, samt återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Jytte Guteland (S) och Malin Björk (V).

Frontex, EU:s största myndighet, med ansvar för de yttre gränserna växer explosionsartat. Både i fråga om mandat, personalstyrka och ansvarsområden, för att inte tala om budget. Samtidigt rasar förtroende för ledningen och förvaltningen. Vi gröna har länge krävt mer transparens inom Frontex, och nu är det dags att sätta ner foten en gång för alla.

Från början var Frontex uppdrag att skydda de yttre gränserna för EU:s område med fri rörlighet. Efter 2015, då ett mycket stort antal människor tvingats på flykt undan kriget i Syrien, utökades mandatet. I dag är Frontex även ansvariga för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och genomföra sök- och räddningsinsatser på Medelhavet, men även att stötta medlemsländerna i återvändningsärenden. I folkmun kallas organisationen ofta för ”EU:s gränspolis”.

För många människor på på flykt är Frontex personal det första mötet med Europa. Detta sker dessutom när de överlevt inhumana strapatser, som att korsa Medelhavet eller vandra långa sträckor genom Balkanområdet, och därför är som mest sårbara.

Det första steget in i EU ska bygga på solidaritet, respekt, rättssäkerhet och medmänsklighet. Det fastslår EU:s värdegrund och Frontex stadgar. Vi kan med allt större säkerhet och alldeles för många vittnesmål, konstatera att detta i många fall inte speglar det verkliga bemötandet vid EU:s yttre gränser.

Under det senaste året har människorättsorganisationer och media rapporterat om allt fler ”incidenter”, där Frontex varit inblandade, antingen passivt eller handgripligen, i misshandel, våldtäkter och andra typer av grova kränkningar gentemot människor på flykt. Dessutom finns uppgifter om att Frontex-personal ska ha deltagit i så kallade push-backs, där migranter tvingas bort från gränserna och nekas rätten att söka asyl. Detta är en skam för hela EU.

Vi kan under inga omständigheter låta EU-organ agera utanför lagen och mot europeiska värderingar. Det som sker i Frontex namn vid EU:s yttre gränser är fullkomligt oacceptabelt. Så vad kan vi göra för att få till en förändring?

Vi gröna har länge krävt en hårdare granskning av Frontex, och har drivit på för att en särskild undersökningskommittée skall tillsättas i parlamentet för att titta närmare på vad som faktiskt har hänt. I brist på stöd för detta initiativ från de andra partigrupperna har vi istället lyckats få till en arbetsgrupp inom det ansvariga utskottet, som ska ta reda på vad exakt som pågår och vilka strukturer som har möjliggjort denna situation.

Hittills har Frontex reaktion på vittnesmålen om olaglig verksamhet varit mycket svagt och tillbakavisande. Dessutom har vi anledning att inte enbart ifrågasätta hur Frontex som organisation fungerar i fält, men också ledningens agerande.

I dagarna nåddes vi av uppgifter om att Frontex ljugit för EU-parlamentet om sina relationer med lobbyister och dessutom mörkat möten med vapenlobbyn. Den nya granskningen från Corporate Europe Observatory visar att Frontex stärkt banden med industriella intressen, samtidigt som transparensen inom organisationen och gentemot EU:s institutioner och allmänheten inte ökat.

Frontex chef, Fabrice Leggeri, frågades ut av EU-parlamentet kring vittnesmålen från de yttre gränserna i december och förnekade då anklagelserna. En central problematik i frågan om Frontex är att organisationen är ansvarig för att genomföra granskningar av sitt arbete internt. Detta tittar nu EU-ombudsmannen närmare på.

Just nu granskas Frontex alltså på många håll och det viktiga här är att det faktiskt resulterar i en förändring. Frontex måste öppna upp och bli mer transparent, både kring sitt agerande i fält, men också kring hur de använder den enorma budget de tillhandahålls från EU varje år, för att sköta sina uppdrag. Granskningarna är första steget mot ett stärkt skydd av migranter, samt välbehövligt ansvarsutkrävande från Frontex.

Jag har, tillsammans med mina gröna kollegor i EU-parlamentet, kämpat för att vi ska skjuta upp att ge Frontex ansvarsfrihet för år 2019 till dess att man presenterar en handlingsplan för hur organisationen ska förändra sitt agerande och hantera de problem som uppdagats.

Vi i Europaparlamentet har rätt att veta vad som försiggår och Frontex måste visa att de har en plan för hur de som organisation ska få bukt med sina problem. Först då kan vi säkerställa att skattebetalarnas pengar används i enlighet med EU:s grundläggande rättigheter och gemensamma värderingar. Ingen människa ska komma till skada i händerna på EU:s egen personal!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: