Mats Ekenger och Jaime Gomez från Feministiskt initiativ.

Internationell solidaritet med palestinier i kampen för fred

2020-11-29 | Jaime Gomez , Mats Ekenger padlock

OPINION

”I dag, på den Internationella dagen för solidaritet med palestinska folket bekräftar Feministiskt initiativ sin solidaritet med det palestinska folkets kamp”, skriver Mats Ekenger och Jaime Gomez (Fi).

Jaime Gomez är utrikespolitisk talesperson och 
Mats Ekenger ledamot i utrikesutskottet i Feministiskt initiativ.

Har den 70-åriga konflikten mellan Israel och Palestina en lösning i sikte? Israel har ockuperat palestinsk mark sedan 1967 och fört en aktiv bosättningspolitik på Västbanken och i östra Jerusalem trots att det strider mot internationell rätt. I Gaza lever 2 miljoner människor i princip instängda sedan 2007, och lider stor brist på mat, vatten och elektricitet. En allvarlig humanitär kris. Den palestinska diasporan omfattar cirka 6 miljoner människor men den israeliska förnekelsen av flyktingfrågan är total.

I Israel anses ”säkerhetsfrågan” vara överordnad allt annat och har därmed fått rättfärdiga militär upprustning, oproportionellt våld och en hård och kompromisslös politik som förtrycker palestinierna. På den palestinska sidan har motsättningarna mellan Fatah och Hamas pågått i decennier.

Fatah vann det senaste nationella valet 2007 och representerar den palestinska myndigheten medan Hamas vann det lokala valet i Gaza 2006. Palestiniernas politiska misslyckanden har bidragit till minskat stöd från omvärlden. Det är avgörande att Palestina genomgår en demokratiseringsprocess som omfattar ett förnyat ledarskap och som ger legitimitet även i den egna befolkningen.

USA:s president Donald Trumps ”fredsplan” gick i huvudsak ut på att ge Israel rätt att införliva Jordandalen och att Jerusalem ska vara Israels odelade huvudstad. Palestinierna har inte deltagit i förhandlingarna och tar helt avstånd från planen. På detta sätt ritar Israel om kartan i nykolonial anda. Företrädare för Demokraterna i USA har ansett att den skulle undergräva möjligheterna till en tvåstatslösning.

Efter maktskiftet i USA återstår det att se vilken politik Joe Biden kommer att föra och hur den israeliska regeringen kommer att agera. De senaste åren har präglats av inrikespolitisk oro i Israel. Flera nyval har hållits efter misslyckade regeringsbildningar under Benjamin Netanyahu, som själv har hotats av åtal för korruption. Den tidigare oppositionsledaren Benny Gantz ingår i den nuvarande koalitionsregeringen och stödjer fredsplanen.

Under senare år har det inte funnits något starkt folkligt tryck i Israel för ett fredsinitiativ men nu har Israel, med stöd från USA, ingått samarbetsavtal och diplomatiska förbindelser med Förenade Arabemiraten och Bahrain. Frågan är om andra arabländer följer efter? I så fall skulle det vara ett historiskt genombrott.

Kan handel och ekonomiskt samarbete komma att överskugga historiska motsättningar? Ökar risken för framtida krig och konflikter eftersom avtalen också omfattar militär utrustning och vapen? Ett grundläggande orosmoment är kampen om regionalt inflytande mellan Saudiarabien och Iran, samt Irans allt tydligare stormaktsambitioner.

En kommande fredsprocess mellan Israel och Palestina kommer att behöva ett omfattande och starkt internationellt stöd inte minst av FN. Europa måste ta sitt ansvar för den karta som ritades vid Israels bildande. Det internationella samfundet måste samlas kring en fredsplan.

Det finns flera aktiva kvinnoorganisationer i Palestina och Israel. Vi anser att deras röster ska vara hörda. USA har alltid lagt veton eller hot om veton i säkerhetsrådet vilket har fungerat som ett frikort för Israels konfrontativa politik.

Feministiskt initiativ uppmanar regeringen att följa upp Sveriges erkännande av Palestina och verka för att EU tar ett större ansvar. Våld kommer inte att lösa konflikten och så länge den israeliska regeringen inte accepterar internationella överenskommelser och folkrätt och fortsätter ockupationen av palestinskt territorium är det en lång väg till verklig avspänning och fred i Mellanöstern.

I dag, på den Internationella dagen för solidaritet med palestinska folket bekräftar Feministiskt initiativ sin solidaritet med det palestinska folkets kamp och kommer att fortsätta verka för att:

  • Israels ockupation av Palestina upphör. Detta innebär att muren rivs, förstörelse av palestiniernas bostäder upphör, vägspärrar monteras ner och att de illegala bosättningarna på palestinsk mark upphör.

  • Förnedring, rasism och dehumanisering av invånarna i Palestina upphör.

  • Sverige inte bedriver handel med produkter som Israel producerar på ockuperad mark.

  • Sverige ställer sig bakom det palestinska initiativet BDS (bojkott, desinvestering och sanktioner mot Israel).

  • Lokala kvinnorättsorganisationer alltid deltar i förhandlingar om Palestinas framtid samt i uppbyggandet av ett demokratiskt samhälle.

  • Ett postkolonialt perspektiv implementeras i förhandlingar om Palestinas framtid.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: