Inte lätt att lämna våldsam man i blågrönas Stockholm

2020-11-27 | Lisa Palm padlock

OPINION

”Det är lätt att få medhåll från politiska motståndare i frågan om mäns våld, ändå lyser åtgärderna med sin frånvaro i årets budget”, skriver Lisa Palm (Fi) och ger flera förslag, bland annat bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor.

Lisa Palm är gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholm stad

Det är inte lätt att lämna en man som slår i Stockholm. Och svårare kommer det att bli med den budget som majoriteten nu presenterat.

För många kvinnor är kontakt med socialtjänsten ett första steg ut ur en våldsam relation. Det är socialtjänsten som kan bistå med vägledning, insatser och stöd. Men socialtjänsten är hårt pressad och många inom yrket larmar om tung arbetsbelastning och knappa resurser. Ändå väljer majoriteten besparingskrav framför för satsningar i sin budget.

En annan viktig första instans är stadens kvinnojourer som kämpar med att möta upp de stora behov av stöd och skydd som finns. De extra pengar som regeringen sköt till under 2020 upphör nästa år, men det kommer varken våldet eller pandemin göra. Därför borde det rimliga av den grönblå majoriteten vara att satsa stort på att stärka kvinnojourernas viktiga arbete, men tyvärr verkar styret nästintill ha glömt frågan i årets budget.

Även bostadsbristen i Stockholm slår hårt mot kvinnorna som vill lämna. Novus rapporterade nyligen att fler än var tredje tillfrågad kvinna stannar i en relation för att de inte hittar en ny bostad. Rapporter från såväl kvinnojourer som socialsekreterare i staden bekräftar bilden. När den begränsade tiden på skyddat boende tar slut står många kvinnor inför valet att antingen hamna på gatan eller återvända till den man hon försöker lämna. Inte konstigt i en stad med akut bostadskris och snittpriser på 77 000 kronor per kvadratmeter.

För de flesta är biljetten till ett liv fritt från våld att få tag på en hyresrätt med låg hyra. Det var tidigare svårt, och kommer nu att bli ännu svårare.

I årets budget aviserar styret att de kraftigt minskar antalet allmännyttiga bostäder som byggs till förmån för privata byggherrar – och det är i det allmännyttiga beståndet som såväl förturslägenheter som genomgångsbostäder ingår. Konsekvenserna av majoritetens bostadspolitik blir tveklöst en försvårad situation för den kvinna som vill lämna en våldsam man.

År efter år, månad efter månad, mördas kvinnor av en man de har eller har haft en nära relation med. Våldet tar inte ledigt under en pandemi, tvärtom vittnar de yrkesverksamma som möter målgruppen om en ökning under isoleringen. Det är lätt att få medhåll från politiska motståndare i frågan om mäns våld, ändå lyser åtgärderna med sin frånvaro i årets budget.

Feministiskt initiativ i Stockholms stad vill att det genast införs en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor, att det satsas stort på socialtjänsten (med en ny funktion som följer den som blir utsatt för våld genom hela processen till ett liv fritt från våld) samt att det tillsätts en haverikommission som tar ett helhetsgrepp om frågan.

Det är inte lätt att lämna, av många anledningar. Men politikens roll får inte vara att stänga dörrarna för den kvinna som bestämt sig för att bli fri.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: