Deidre Palacios, förbundsordförande för RFSL.

Så firar RFSL 70-årsjubileet

2020-10-23 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

I veckan har en av världens äldsta hbtqi-organisationer fyllt 70 år. RFSL bildades som en underjordisk rörelse den 21 oktober 1950 och mycket har hänt sedan dess. Feministiskt perspektiv har bett ordförande Deidre Palacios blicka både bakåt och framåt.

Grattis till 70-årsjubileet – hur ska ni fira?

– På själva födelsedagen 21 oktober hade vi ett härligt digitalt firande. Det vara bara början på ett helt år av firande. Vi kommer att hylla våra föregångare och lyfta historiska milstolpar. Vi har också startat en stor process där vi tillsammans med medlemmar och andra kommer att arbeta fram en ny vision för framtidens RFSL. Vi firar genom att sänka vår medlemsavgift från till 70 kronor för resterande delen av 2020, och välkomnar särskilt alla nya medlemmar som vill vara med och bygga en ännu starkare hbtqi-rörelse tillsammans.


Vilka är de viktiga segrarna bakåt och de stora utmaningarna framåt?

– Viktiga förändringar och segrar har varit införande av könsneutrala äktenskap, att samkönade par fick möjlighet att inneha gemensamt föräldraskap och att tvångssteriliseringarna av transpersoner som önskar ändra juridiskt kön avskaffades. RFSL har också varit med och utformat formuleringar på några av FN:s globala mål för att de ska inkludera ett hbtqi-perspektiv.

– Utmaningar framåt är att byta ut Sverige utdaterade könstillhörighetslag till en som faktiskt tillgodoser transpersoners mänskliga rättigheter och att hbtqi-personer som flytt slutar utvisas från Sverige till länder där de förföljs och där deras liv är i fara. Regnbågsfamiljer behöver få en ökad juridisk trygghet och vi arbetar därför för en könsneutral familjelagstiftning. En fråga som blir alltmer viktig är också hbtqi-seniorers livsvillkor. Vi vet att många äldre i mötet med vård och omsorg möts av okunskap och tvingas in i garderoben. Det behövs därför kunskapshöjande insatser.

– Förutom det behöver vi bekämpa vågen av högerpopulism som drar över Europa och Sverige. Hos oss ser vi hur SD runtom i Sverige bekämpar regnbågsflaggor, bidrag till hbtqi-organisering och bidrag till lokala pridefiranden, vilket är en oroande utveckling.


Hur ser du på påvens utspel till stöd för registrerade partnerskap?

– Franciskus är den första påven för katolska kyrkan som tar ställning när han säger att även samkönade par borde få laglig rätt att registrera sitt partnerskap. Han säger också att de ska räknas som Guds barn och lyfter hbtqi-personers rätt till en familj. Det är ett viktigt erkännande. Vi hoppas att det på sikt leder till en förändring runtom om i världen och speciellt i katolska länder och samfund.

– Katolicismen är den största organiserade delen av kristna i världen. Den katolska kyrkan har spelat viktiga politiska och sociala roller i olika länder runt om i världen. Därför är detta ett stort och viktigt steg. Detta särskilt mot bakgrund av att katolska kyrkan i länder som till exempel Polen har trappat upp attacker mot hbtqi-personer. Ledande präster kallar hbtqi-personer och regnbågsflaggan för en smitta och hbtqi-personer utmålas som ett hot mot hela samhället, och kärnfamiljen.


Vad önskar du dig mest av allt just nu?

– En ny könstillhörighetslag 2021! Frågan har utretts i över 14 år och den nuvarande lagen är från 1972. Det är verkligen dags nu. Jag önskar mig även en human asyllagstiftning i Sverige och att politiker lyssnar på oss inom civilsamhället och MR-organisationer i asylfrågan. Sist men inte minst önskar jag fler medlemmar till RFSL så att vi kan bli ännu starkare och fortsätta arbeta för ett samhälle där alla människor, oavsett kön och sexualitet, har samma rättigheter, möjligheter och livsvillkor.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: