Amanda Lundeteg, vd Stiftelsen Allbright.

#covid19: Pandemin slår mot könsbalansen i börsbolag

2020-10-06 | FemPers padlock

EKONOMI

Ingen bransch når längre upp till jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser och ledningar, enligt årets rapport från stiftelsen Allbright. Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen Allbright, varnar för att börsbolagens bakåtsträvande agerande i pandemitid riskerar att bromsa deras utveckling under flera år framöver.

Att andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper ökat något, från 24 till 25 procent, ändrar inget på det stora hela.

– Ska jämställdheten bara växa en procentenhet per år behöver näringslivet vänta ytterligare 15 långa år för att nå målet om jämvikt, säger Lundeteg.

Dessutom visar den senaste rapporten att andelen jämställda bolag står still och för första gången sedan Allbright-mätningarna inleddes för nio år sedan ökar andelen bolag som helt saknar kvinnor i ledningsgruppen.

– Att kvinnor och minoriteter hindras är inte bara en tragedi för individerna, utan också för bolagen och samhället. Näringslivet riskerar att missa avgörande kompetens, något som leder till sämre företag och ett svagare näringsliv, säger Lundeteg.

Inom styrelser och på vd-nivå har har jämställdhetsutvecklingen tydligt stannat av. För tredje året i rad är 76 procent av styrelseledamöterna män, och på vd-positionerna utgör män 90 procent.

– Sedan kvoteringshotet försvann 2017 har andelen kvinnor på styrelsenivå stått stilla. Det visar tydligt varför vi måste fortsätta debattera handlingsplaner för representationen på högsta nivå. Arbetet tenderar annars lätt att läggas på hyllan eller falla i glömska, konstaterar Lundeteg.

En försvårande omständighet när det gäller att vända trenden är att andelen kvinnor på linjeposter minskat, från 16 procent till 15 procent. Linjeposterna, som innebär resultatansvar, är viktiga eftersom det är från dessa som vd och styrelseledamöter ofta rekryteras.

– Att andelen kvinnor i linjen minskar är oroväckande. Finns kvinnor inte representerade i linjen kommer näringslivet aldrig råda bot på ojämställdheten på högsta nivå. Ska bolagens höga mål i jämställdhet bli verklighet måste de varje år kartlägga, analysera och sätta mätbara mål. Bolagen måste fylla sina ambitioner med konkret handling. Annars kan frågan om jämställdhet snarare bli ett bevis på vd:ns egen inkompetens, säger Lundeteg.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: