Julia Björne, ABF, Ninel Barrios Pizarro, Döttrar för internationell solidaritet, och Antonia Simon, ABF.

Feministiskt forum öppnar efter uppskjuten återuppståndelse

2020-10-05 | Katarina Andersson padlock

FEMINISM

Comebacken för Feministiskt forum fick se sig senarelagd på grund av corona, men på onsdag 7 oktober invigs evenemanget. Det kommer att pågå i fem dagar under anpassade former, med ett innehåll som siktar på att ha en feministisk bredd och ”vara i takt med aktuella händelser”.

FAKTA/Feministiskt forum

Feministiskt forum – återuppståndelsen äger rum både på ABF i Stockholm och digitalt den 7-11 oktober, invigs av spoken-word artisten och föreläsaren Yolanda Bohm samt med en performance av nätverket Döttrar för internationell solidaritet. Högst 50 personer släpps in till de samtal som hålls på plats i ABF-huset, som också kräver anmälan.


Arrangörer: ABF i samarbete med fackförbundet Byggnads Stockholm-Gotland, RFSU och RFSL. 
Forumet stöds även av Arbetarrörelsens kulturfond.


Ur programmet:

En värld efter COVID19 kräver intersektionella feministiska samtal utan gränser!

Under attack!
 Hotet från högerextrema mot kvinnors och hbtq-personers rättigheter

Feministkillen

Dags för pensionsrättvisa!

En jämställd byggbransch – är det möjligt?

Jämställdhet + trans = sant?

Flickan i den visuella och audiella kulturen

Efter fyra års uppehåll skulle Feministiskt forum återigen arrangeras i Stockholm i våras. Men bara två veckor före den planerade återuppståndelsen infördes restriktioner gällande sammankomster och forumet fick skjutas på obestämd framtid.

– Det kändes såklart jättetråkigt att ställa in. Det kom som en väldigt snabb åtgärd och vi hann inte riktigt ställa om nästan 50 programpunkter till att genomföras digitalt. Men vi ser ett stort behov av att forumet ska bli av och vi har nu valt en blandad version där vi sagt till arrangörerna att de får välja om de vill släppa in en publik på max 50 personer, eller ha ett helt digitalt samtal, säger Antonia Simon på ABF som tillsammans med Julia Björne arbetar som projektledare för Feministiskt forum.

Sedan 2005 anordnades Feministiskt forum varje år i Stockholm av en ideell arbetsgrupp i ABF-huset, men 2016 valde gruppen att lämna över stafettpinnen till ABF, som samma år arrangerade ett evenemang i liknande anda, Feministisk samling. Först i fjol började planerna på att återuppväcka Feministiskt forum ta konkret form. Tidigare har varje forum haft ett specifikt tema, men nu valdes ’återuppståndelsen’ som paroll, med en underliggande ambition att ha ett bredare anslag och att ta tempen på de feministiska frågorna utifrån det rådande samhällsklimatet.

– Det känns viktigare än någonsin, eftersom vi ser att många feministiska frågor är under hot, sa arrangörerna i mars.

– Vi på ABF har ju den folkbildande tanken och vi vill nå ut till så många som möjligt. Vi har i princip inte sagt nej till programpunkter förrän det blivit fullt, utan kanske bara styrt om det varit punkter som varit lite lika. Det viktigaste har varit att få en mångfald av frågor och ge plats åt många röster, resonerade Julia Björne.

Ett halvår senare har det knappast blivit mindre viktigt. På grund av omständigheterna, som drabbat många kulturarrangörer hårt, innehåller programmet nu ett tjugotal punkter istället för femtio som fördelas över onsdag till söndag, men det är ett fullspäckat och mer flexibelt program, enligt Antonia Simon:

– Det täcker fortfarande många olika ämnen, politik, klimat, mänskliga rättigheter, ojämlikhet. Och på invigningsdagen har vi programpunkter som handlar om hur corona har påverkat aktivismen, hur ser det ut i världen. Den feministiska organiseringen måste finnas kvar även om vi inte kan mötas, och det har varit vårt önskemål när vi gick ut till arrangörerna med att vi vill ha ett program som är i takt med aktuella händelser. Och att det finns ett intersektionellt tänk när arrangörerna sätter ihop sina program, men det sa vi redan i våras också.

Det pandemianpassade forumet äger alltså rum både i ABF:s lokaler och online. För att närvara vid panelsamtal och seminarier krävs en anmälan, så att antalet deltagare inte överstiger 50 personer. Forumet är kostnadsfritt att besöka, men en skillnad från tidigare forum är att det inte längre är gratis att arrangera en programpunkt, vilket programgruppen i våras förklarade med att kostnaderna har ökat under de senaste åren.


Finns det en risk att detta exkluderar potentiella deltagare?

– Jag var nog mer orolig för det innan, vi har sagt att vi kan diskutera om någon inte haft råd och försöka vara öppna för att möjliggöra medverkan, sa Julia Björne.

Några har hittat lösningar genom att till exempel gå ihop med någon som har större ekonomiska resurser, och Antonia Simon förklarade att de har fört en dialog:

– Det ska inte vara så att man inte kan delta bara på grund av pengar.

Arrangörerna vill nu att forumet ska leda till att folk känner sig stärkta, att det bidrar till inspiration och nya idéer och blir en plats för glädje och möten, även om mötena kommer att se delvis annorlunda ut.

– Vi ser jättemycket potential, nu har vi ju alla behövt ställa om till att bli mer digitala, och det gjordes ju även innan corona, men nu gäller det även olika kulturarrangemang som behöver hitta nya interaktiva sätt för att engagera en publik som man inte ser. Vi har valt plattformen Facebook för att livesända eftersom vi har flest följare där, och där finns ju olika sätt att engagera publiken och det tycker vi är positivt också, att det går att nå ut till många fler som inte är bosatta i Stockholm, säger Antonia Simon.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: