Alexandra Mattsson Åkerström, Stockholm, och Gudrun Nordborg, Umeå.

Inte bara Umeå som kan orosanmäla pappor vid sexköp

2020-09-15 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Umeå var den första kommunen att driva frågan. Nu vill Vänsterpartiet i Stockholms stad också se orosanmälningar till socialtjänsten när föräldrar till minderåriga grips för sexköp i huvudstaden.

Det var i början av 2019 som individ- och familjenämnden i Umeå kommun tog beslutet att orosanmälan allvarligt ska övervägas när en förälder grips för sexköp. Beslutet gav stöd till ett arbete som Umeåpolisen redan bedrev så att det blev mer strukturerat, berättar Gudrun Nordborg, jurist och välkänd feminist som företräder Vänsterpartiet i nämnden.

Såsom socialtjänstlagen ser ut går det inte att kräva att en orosanmälan alltid ska göras, vilket var ursprungsförslaget i Umeå. Efter diskussioner blev formuleringen ”allvarligt överväga” och beslutet enhälligt:

– Om man kan någonting om prostitution och sexköp, kan man tycka att det innebär så gott som alltid. Eftersom det verkligen är en riskfaktor för barnen, säger Gudrun Nordborg.

Nu har alltså Vänsterpartiet i Stockholms stad lagt fram ett motsvarande förslag. Alexandra Mattsson Åkerström (V), vice ordförande i socialnämnden, framhåller att orosanmälan kan ha en avskräckande effekt på sexköpare. Detta samtidigt som socialtjänsten ges möjlighet att bedöma vilken typ av stöd som kan behövas både för barnen i familjen och sexköparen.

– Om personer som köper sex enbart kan betala böter och sedan gå hem och sova hos sin familj blir inte konsekvenserna särskilt märkbara, och det är inte rimligt. Forskning visar dessutom att män som köper sex är mer benägna att använda våld i hemmet, och därför borde det vara en självklarhet att socialtjänsten uppmärksammas på när föräldrar till minderåriga barn köper sex så att barnens behov uppmärksammas.
Väcker frågor

Gudrun Nordborg förstår tanken med att markera mot sexköparna, men betonar att syftet med en orosanmälan är att skydda barn. Om det sedan får papporna att tänka över vad de håller på med så är det positivt menar hon. Umeå har ett medborgarlöfte om förebyggande av brott som handlar om att polis och kommun tillsammans ska agera mot såväl mäns våld mot kvinnor som prostitution och människohandel.

– Det bygger på en bredare tanke, men där orosanmälningarna spelar in. Vi har också antagit en handlingsplan mot våld i fullmäktige som är bred och där syftet är att alla grenar av kommunen ska agera och vara vaksamma omkring våldsfrågor överhuvudtaget och då ingår förstås mäns våld mot kvinnor och prostitution, säger Nordborg.

Hon lyfter fram Tomas Nyberg, polis i Umeå, som en viktig pådrivande kraft när det gäller ingripanden mot prostitution. Genom orosanmälningarna når arbetet bortom kommungränsen.

– En del män passar på när de är på resa. Då orosanmäler man där barnen finns. Män som har varit torskar i Umeå och blivit fast, och erkänt att de köpt sex, då har man skickat orosanmälan till andra kommuner, där de hör hemma. Så det väcker frågor, inte bara i Umeå.


Snudd på tjänstefel

Under året som gått har politiker från fler kommuner tagit kontakt och fler än Stockholm har planer på att följa Umeå i fotspåren, eller arbetar redan på liknande sätt. Men Gudrun Nordborg har också fått försvara beslutet, bland annat i ETC och Västerbottenskuriren, i en debattartikel skriven tillsammans med nämndordförande Andreas Lundgren (S).

Och Nordborg har fått mejl från personer som anser att hon förstör för männen.

– På den här kanten gör jag gärna det. Jag vill störa dem på den här marknaden där kvinnor blir objekt.

Nu ska Vänsterpartiets förslag behandlas av fullmäktige i Stockholm, och Gudrun Nordborg ser inga skäl att tveka:

– Det är snudd på tjänstefel om man inte orosanmäler för det står i socialtjänstlagen, och polisen är tydligt utpekad, att så fort man har anledning att misstänka att ett barn kan fara illa då ska de göra en orosanmälan. Sedan är det upp till socialtjänsten att granska det enskilda fallet, vad det här innebär för just det här barnet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: